Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medlemskurs/seminarer

Vi søker om midler til nye kurs og seminarer for våre medlemmer for høsten 2020: vi planlegger seminar om åpent kontorlandskap og et julemøte om vår nye digitale hverdag. Har du forslag til nye medlemskurs og seminarer? Ta kontakt på

Tidligere avholdte OU-kurs

UiS

Kontakt oss

Du finner også din nærmeste tillitsvalgte under lenken "Styret i lokallaget"

Velkommen til Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Forskerforbundet er med 23 000 medlemmer landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kulturminnevern.
Forskerforbundet ved UiS ivaretar medlemmenes interesser gjennom drøftinger, forhandlinger og bistand. Lokallaget har medlemmer fordelt på vitenskapelige stillinger, teknisk/administrative stillinger og bibliotekfaglige stillinger.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio Stat valgte i kveld å bryte lønnsforhandlingene med staten, og oppgjøret går nå til mekling.
– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men det ble dessverre umulig når staten ikke en gang ville diskutere økonomien, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Unio stat gikk til forhandlingsbordet med krav om reallønnsvekst for sine medlemmer, og et ønske om sentrale, prosentvise tillegg. Men ifølge Lind ble det aldri reelle diskusjoner om økonomien.

– Staten var urokkelige, og var ikke villige til å gå inn i reelle forhandlinger. Vi har vært svært tydelige på at det hadde vært særlig velkomment med en forhandlingsløsning i år, men det ble dessverre umulig. Man finner ikke en forhandlingsløsning uten først å ha reelle forhandlinger, fastslår Lind.

Unio ønsket muligheten for å justere årets oppgjør i tråd med den usikre økonomiske utviklingen, men heller ikke dette kunne staten godta.

– Staten er skråsikre på sine egne økonomiske beregninger av norsk økonomi, men kan likevel ikke godta en etterreguleringsklausul som bare vil gjelde dersom beregningene viser seg å ikke stemme. Det er svært krevende å forhandle med en motpart som viser så liten vilje til å finne løsninger, avslutter Lind.

Også LO og YS valgte å bryte forhandlingene med staten. Oppgjøret går nå til mekling, og partene møtes hos riksmekleren i oktober.

Får 15 kroner tillegg for å undervise på kvelden: – Holder ikke en gang til en pose peanøtter

Lønnstillegget for å undervise på kveldene ved universiteter og høyskoler er en vits, mener tillitsvalgte. Nå krever Forskerforbundet skikkelig kompensasjon.

– Nå er dugnaden over, og vi må få dette inn i ordnede former, sier Guro Elisabeth Lind.

Lederen av Forskerforbundet krever at landets universiteter og høyskoler får på plass en skikkelig kompensasjon for kveldsarbeid i forbindelse med koronasituasjonen. På grunn av smittevernsbegrensninger må mye av undervisningen forskyves til kveldene. Den ukurante arbeidstiden får imidlertid små utslag på lønnsslippen. Hovedtariffavtalen i staten sikrer nemlig bare 15 kroners lønnstillegg for hver time etter normal arbeidstid. 

– 15 kroner holder ikke. Hvis du jobber mellom 17 og 20 har du ikke råd til en pose peanøtter en gang. Det må være en god kompensasjon for dem som bruker ettermiddagene og kveldene sine på undervisning, sier Lind. Les mer her

Digitale undervisningsformer, læremidler og rettigheter

I et brev til universiteter og høyskoler ber Forskerforbundet om avklaringer rundt gjennomføringen av digital undervisning i høst.
– Overgangen til digital undervisning må drøftes med de ansatte, og opphavsrett og personvern må respekteres, sier Guro Elisabeth Lind.

De ansatte har vært med på en ualminnelig dugnad for å kunne tilby studenter et så godt digitalt undervisningstilbud som mulig, og institusjonene planlegger for at høstsemestret 2020 også for en stor del må skje på digitale plattformer.

Forskerforbundet tar utgangspunkt i at det ikke lenger er unntakstilstand og dugnad, og vi vil derfor tydeliggjøre noen utfordringer med de digitale undervisningsformene.  Les mer her.

Årsmøte i FF/UiS 2020

Årsmøtet i Forskerforbundet v/UiS fant sted onsdag 17. juni på ZOOM. Årsmøtet godkjente regnskap, budsjett og arbeidsprogram. Valgkomiteen hadde ingen forslag på leder/nestleder: styret har derfor fått fullmakt av årsmøtet til å nedsette et interimsstyre gjeldende f.o.m. 1.august. Det må også nedsettes en ny valgkomite, som må arbeide for å finne fram til leder/nestleder.

Gi stipendiatene og postdoktorene trygghet, Asheim!

Å være stipendiat eller postdoktor er en kamp mot tiden: Rekker jeg å komme i mål? Men denne våren gjorde et virus situasjonen verre enn ellers. Som den største fagforeningen for ansatte innen forskning og høyere utdanning, har vi opplevd et skred av henvendelser fra unge forskere. Stengte laber, avlyste utenlandsopphold og plutselige omsorgsoppgaver er bare noen av forholdene som har gjort at mange er forsinket i arbeidet sitt. Les mer her

Åpent kontorlandskap

Arbeidstilsynet har laget en rapport, hvor de påviser at det å arbeide i åpent kontorlandskap, fører til høyere sykefravær. Se også presseoppslag fra Malmø, hvor ledelsen innrømmer at det åpne kontorlandskapet ved Høgskolan i Malmø ikke fungerer etter planen. To år etter åpningen skal signalbygget Niagara bygges om.

Se mer informasjon hos Forskerforbundet: Utforming av arbeidsplasser

Se også presseoppslag i Dagens Perspektiv: "De åpne landskapenes forbannelse"

Om du vil, kan du signere oppropet: Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning.
Klikk her: