Generelt

 

Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Lønnsplassering og opprykk

Det er opp til den enkelte institusjon å fastsette lønnsplassering for ansatte som får personlig opprykk til professor etter kompetanse. Er du ansatt som amanuensis, høgskolelektor, universitetslektor eller universitetsbibliotekar skal en avlagt doktorgrad gi lønnsopprykk tilsvarende minst to lønnstrinn. Se forøvrig vår guide til lønnsheving:

 

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat

 

Professor 1404

 

Forsker