Generelt

 

Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Lønnsplassering og opprykk

Det er opp til den enkelte institusjon å fastsette lønnsplassering for ansatte som får personlig opprykk til professor etter kompetanse. Ved opprykk til stillinger som førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar skal de som får opprykk sikres minst to lønnstrinn over tidligere lønnsplassering. Se forøvrig vår guide til lønnsheving:

 

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat

 

Professor 1404

 

Forsker