Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet

Velkommen til Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet. Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Med over 1100 medlemmer er Forskerforbundet den største fagforeningen ved UiT. Vi har medlemmer både blant vitenskapelige, administrativt og teknisk ansatte.

Vi forhandler lønn for medlemmene våre og ivaretar deres interesser, for eksempel i forbindelse med omstillinger og medbestemmelse på arbeidsplassen.

Mer informasjon om medlemsfordeler og innmeldingsskjema finner du her.

Information in english.

Kontakt oss:

Olaf B. Styrvold, hovedtillitsvalgt (100% frikjøp)

776 23218 / 91194005
Hugues Verdure, leder lokalagstyret 776 44866
Nils Christian Fareth, tillitsvalgt (100% frikjøp) 776 44866


 

Post- og besøksadresse:
Forskerforbundet UiT Norges arktiske universitet
Øvre Lysthus
Postboks 6050 Langnes 
9037 Tromsø