Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ekspertutvalg

Hovedstyret oppnevner fra tid til annen såkalte ekspertutvalg som skal gi råd til styret i aktuelle saker eller på spesifikke områder. Her finner du en oversikt over aktive utvalg og deres mandat og sammensetning.

Hovedstyret har oppnevnt et ekspertutvalg som bistår i arbeidet med utforming av et nytt lønnssystem i staten. Ekspertutvalget ble oppnevnt i oktober 2019 og har fått sin funksjonstid forlenget til etter hovedtariffoppgjøret 2022.

Forskerforbundets opphavsrettsutvalg er et rådgivende organ for Forskerforbundets hovedstyre i prinsipielle saker av opphavsrettslig og annen immateriellrettslig karakter.

Representantskapet vedtok høsten 2018 at det skulle oppnevnes et utvalg til å se nærmere på Forskerforbundets økonomiske struktur. Økonomiutvalget ble oppnevnt av Hovedstyret 6. mai 2019. Utvalget leverte sin rapport til Hovedstyret 31. mai 2020.

  • Del denne siden: