Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vinnere av Hjernekraftprisen 2021

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2021 er Sunniva Grønnslett (masterstudent ved Universitetet i Bergen), Ragnhild Irene Jacobsen (forsker ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU) og Morten Skumsrud Andersen (forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI). Prisvinnerne får 65 000 kroner hver. Vi gratulerer!

Sunniva Grønnslett / Morten S. Andersen / Ragnhild I. Jacobsen

(Sunniva Grønnslett / Morten S. Andersen / Ragnhild I. Jacobsen)

09.11.2021

Vinnerne presenteres nærmere på Forskningspolitisk seminar tirsdag 9. november.

Vinnerbidragene og juryens begrunnelse

Det kom til sammen 65 bidrag til Forskerforbundets Hjernekraftpris 2021. Det ble en hard jobb for juryen å plukke ut vinnerne, blant de mange veldig gode bidragene. Mange bidrag dreide seg i år om koronapandemien og klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Etter en grundig vurdering av alle bidragene, der det ble tatt hensyn til en helhet og sammenheng, valgte juryen ut tre likeverdige bidrag, som på ulike vis er utmerkede eksempler på god formidlingsevne, fortellinger om viktigheten av forskning og utviklingsarbeid, originalitet og kvalitet. De tre prisvinnerne får 65 000 kroner hver.

Sunniva Grønnslett, masterstudent i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Bergen *

«Tenke tverrfaglig: Er tverrfaglig forskning nødvendig for å takle kommende globale kriser?»

Sunniva GrønnslettSunniva Grønnslett har laget en film med tittelen «Tenke tverrfaglig: Er tverrfaglig forskning nødvendig for å takle kommende globale kriser?». Bidragsyteren er en ung student, men det Sunniva Grønnslett måtte mangle av faglig tyngde og erfaring, tar hun igjen i sprudlende formidlingsglede, originalitet og humor. Bidraget er forfriskende og godt laget om tverrfaglig tenkning. Heldigvis ble ingen babyer skadet under produksjonen av filmen.
Se filmen på YouTube

 

Ragnhild Irene Jacobsen, forsker ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

«Finding (bioluminiscent) light in the darkness»

Ragnhild Irene JacobsenRagnhild Irene Jacobsen har levert et skriftlig bidrag på engelsk, med tittelen «Finding (bioluminiscent) light in the darkness». Bidraget gir en billedlig og livaktig beskrivelse av livet på havets bunn, der det eneste lyset er bioluminescerende lys fra ulike arter og organismer, som bruker lyset for å tiltrekke seg bytte, partner, som kamuflasje og annet. Teksten er på grensen til poesi, og en vakker og fascinerende framstilling av livet på dypet, som pirrer leserens nysgjerrighet.
Les bidraget (pdf)

Morten Skumsrud Andersen, seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

«Consequences of Investments for National Security (COINS)»

Morten Skumsrud AndersenMorten Skumsrud Andersen er nominert av sin kollega Kristin Haugevik. Bidraget er en film som på en utmerket måte viser konsekvenser av maktforhold og økonomi, nærmere bestemt utenlandsinvesteringer i norsk samfunn og infrastruktur. Bidraget formidler viktig kunnskap om makt og avhengighet i utenrikspolitikk og global økonomi, der Andersen tar i bruk legofigurer og monopolpenger som pedagogiske virkemidler for å formidle innsikter til et allment publikum.
Se filmen på YouTube

 

I tillegg til de tre prisvinnerne har juryen i år plukket ut fem bidrag som får blomster og et gavekort på 500 kroner:

Lene Antonsen, Trond Trosterud, Linda Wiechetek og Chiara Argese, UiT Norges arktiske universitet: «Da forskere ved UiT skapte grunnlaget for en digital samisk skriftkultur»
Les bidraget (pdf)
Juryens begrunnelse: Bidraget var en interessant historie om utvikling av språkteknologi og dens betydning for samisk som minoritetsspråk.

Lars H. Gulbrandsen, Fridtjof Nansens Institutt: «Derfor fikk vi kommuneopprøret mot vindkraft»
Les bidraget
(pdf)
Juryens begrunnelse: Bidraget, basert på forskning på konsesjonsbehandling av vindkraftverk og lokal og nasjonal motstand i kjølvannet av økningen i utbyggingen, med egenprodusert illustrasjon, utmerket seg på en positiv måte.

Vebjørn Ekroll, Universitetet i Bergen: «Kan forskning på trylling redde liv i trafikken?»
Les bidraget
(pdf)
Juryens begrunnelse: Koblingen mellom trylling og farlige trafikksituasjoner var original og morsom.

Julie Heggelund, Universitetet i Oslo: «X-ray crystallography. How powerful X-rays are used to develop drugs and vaccines»
Se filmen på YouTube

Juryens begrunnelse: Du er et skikkelig formidlingstalent, som klarer å formidle kompliserte sammenhenger på en lettfattelig måte.

Frida Felicia Vennerød-Diesen og Cathrine Pedersen, NIFU: De viktigste funnene fra NIFUs forskning på Norm for lærertetthet
Se filmen på YouTube
Juryens begrunnelse: Juryen er imponert over hvor flinke formidlere dere er, og hvor fint dere presenterer en kompleks problemstilling om lærertetthet på en lettfattelig måte.

 

* Sunniva Grønnslett har tatt sin bachelorgrad ved UiT Norges arktiske universitet, og er nå masterstudent ved Universitetet i Bergen. Saken er rettet med riktig studiested.

  • Del denne siden: