Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

ETUCE

ETUCE

European Trade Union Committee for Education (ETUCE) er Education Internationals regionale struktur i Europa. ETUCE representerer 11 millioner medlemmer i 131 lærerorganisasjoner i 48 land.

ETUCE er også lærernes sosiale partner på europeisk nivå og forsvarer lærernes interesser overfor Europakommisjonen. ETUCE ble etablert i 1997.

ETUCE består av nasjonale fagforeninger for lærere og annet personell i hele utdanningssektoren, fra barnehager til universiteter og andre forskningsinstitusjoner. I tillegg til å være Education Internationals regionale struktur i Europa er ETUCE tilsluttet ETUC – European Trade Union Confederation.

ETUCE har disse målsettingene:

 • Å fremme og implementere målene til Education International i Europa.
 • Å gi råd til EIs hovedstyre om politikk og aktiviteter som skal gjennomføres i Europa, herunder svar på forslag fra andre internasjonale organisasjoner som OECD og UNESCO.
 • Å utvikle og vedlikeholde positive relasjoner med organisasjoner i Europa som har lignende målsettinger, som ETUC og PERC/ITUC.
 • Å vedta og fremme politikk overfor Europarådet og andre mellomstatlige organisasjoner på europeisk nivå som tar opp spørsmål som angår utdanningsfagforeninger.
 • Å fremme utviklingen av sterke uavhengige og demokratiske utdanningsfagforeninger i hele Europaregionen.
 • Å vedta og fremme politikk i EU- og EFTA-saker.
 • Å representere medlemsorganisasjonene i EUs høringsstrukturer og møter.
 • Å respondere på forslag, politikk og beslutninger i EU som påvirker medlemmene av utdanningsfagforeninger i Europa.
 • Å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer som fremmer interessene til utdanningsfagforeninger i hele Europaregionen og spesielt i EU/EFTA-land.
 • Å være den sosiale partneren for ansatte i utdanningssektoren i EUs sosiale dialogprosess.
 • Å være den hovedsammenslutningen som representerer utdanningsfagforeningene i ETUCs strukturer.

Les nyhetssaker om og fra ETUCE:

ETUCE Conference 2016

(14.12.2016) Forskerforbundet deltok på ETUCE European Region og Education International 2016 Regional Conference i Beograd 5.-8. desember 2016.

Hvordan støtte opp om karrierene til forskerrekrutter

(29.05.2015) Arbeidsgivere og fagforeninger i høyere utdanning i Europa har publisert en rapport om hvordan de i fellesskap kan støtte opp om karrierene til forskerrekrutter. Prosjektrapporten «Støttetiltak for forskerrekrutter i høyere utdanning i Europa: Arbeidsgiveres og fagforeningers rolle» understreker...

Krever bedre kår for forskning og utdanning i Europa

(06.05.2015) Rammevilkårene for høyere utdanning og forskning er under press i mange europeiske land. Nå oppfordrer Forskerforbundet kunnskapsministeren til å finne en løsning sammen med sine europeiske kolleger på ministermøtet i Jerevan 14.-15. mai 2015.

 • Del denne siden: