Hva kan det varsles om?

Varsling gjelder kritikkverdige forhold som oppstår i organisasjonen som for eksempel:

  • mobbing eller trakassering
  • diskriminering
  • økonomiske misligheter
  • fare for liv og helse

Dette er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Saker blir mottatt av generalsekretæren, som leder Forskerforbundets interne varslingsutvalg. Forskerforbundets interne varslingsutvalg består av generalsekretæren og forbundets to desisorer.

Les mer i Forskerforbundets rutine for varsling av kritikkverdige forhold.

Varsling