Nytt fra Hovedstyret (mars 2024)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 14 mars. Her ble blant annet overordnede krav til hovedtariffoppgjøret 2024 vedtatt.

Hovedstyret vedtok høringsuttalelse om forslag til forskrift om undervisning- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger.

Hovedstyret drøftet budsjettprinsipper for 2025–2027 og oppdatert vervestrategi for 2024. Det ble lagt frem en oversikt over planlagte verveaktiviteter i 2024, samt en konkurrentanalyse av Forskerforbundets bank- og forsikringsprodukter. 

Hovedstyret evaluerte endringene i Hjernekraftprisen som ble gjennomført i 2023. Styret vedtok å videreføre prisen i sin nåværende form, samt innføre tiltak for å øke oppmerksomheten om prisen og styrke bredden i nominasjoner.

Hovedstyret vil delta på 1. mai-markeringen i Oslo i år, og gå i toget under Forskerforbundets egen fane

Neste hovedstyremøte er 2. mai 2024. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.