Nytt fra Hovedstyret (mai 2024)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 2. mai. Her ble blant annet en ny handlingsplan for likestilling og mangfold vedtatt.

Hovedstyret vedtok også nye politikkdokumenter for stipendiater og for postdoktorer og forskere i tidlig karrierefase, samt Forskerforbundets innspill til Systemmeldingen.

Styret hadde en diskusjon om oppfølging etter årets møte i Landsrådet, og drøftet forbundets vervestrategi for de neste to årene.

Hovedstyret deltok på årets 1. mai-markering i Oslo. Her gjør leder Guro Lind, styremedlem Tord Talmo og spesialrådgiver Kari Folkenborg seg klare for avmarsj.

1mai2024.jpg

Neste hovedstyremøte er 19. og 20. juni 2024, og dette møtet kombineres med institusjonsbesøk i Oslo-området. 

Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.