Nytt fra Hovedstyret (februar 2024)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 1. februar. På dagsorden sto blant annet strategi for bærekraft, tariffarbeidet i ABM-sektoren og Forskerforbundets politikk for stipendiater og postdoktorer.

Politikkdokumentene for stipendiater og for postdoktorer og forskere i tidlig karrierefase sluttbehandles på styremøtet 2. mai 2024.

Hovedstyret vedtok en handlingsplan med styrets prioriteringer for 2024 og et revidert budsjett for 2024, og behandlet dagsorden og saksnotater til årets møte i Landsrådet 19.–20. mars 2024.

Hovedstyret vedtok å avvikle tilbudet om behandlingsforsikring for medlemmer fra 1. januar 2025. 

Tord Mjøsund Talmo fra NTNU ble valgt som medlem av Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) i 2024. Arbeidsutvalget består av leder Guro Lind, nestleder Kristian Mollestad og styremedlem Tord Talmo.

Neste hovedstyremøte er 14. mars 2024. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.