Nytt fra Hovedstyret (september 2023)

Forskerforbundets hovedstyre har vært på studietur i London og besøkt vår søsterorganisasjon UCU, University and College Union.

Article Image

Hovedstyret besøkte blant annet UCUs lokallag ved Birkbeck University der vi ble tatt imot av Mike Berlin

Onsdag 6. september hadde Hovedstyret møter ved UCUs hovedkontor der blant andre UCUs president Justine Mercer, generalsekretær Jo Grady og internasjonal rådgiver Rob Copeland deltok. Hovedfokus var på aktuelle saker innenfor høyere utdanning og forskning og UCU sitt arbeid for å fremme og forsvare lønns- og arbeidsvilkår i sektoren. 

Fredag 8. september var Hovedstyret på institusjonsbesøk ved Birkbeck University, der vi møtte lokale representanter for UCU og hørte mer om midlertidighet samt om hvordan de arbeider med å ivareta medbestemmelse og medlemmer lokalt. Møtet ble avsluttet med at Mike Berlin ga oss en guidet tur på universitetsområdet. 

På styremøte torsdag 7. september behandlet Hovedstyret Forskerforbundets kommentarer til ny lov om universiteter og høyskoler. Lovforslaget skal behandles i Stortinget i høst. Hovedstyret behandlet også utkast til arbeidsprogram 2025–2027. Utkastet skal sendes på høring i organisasjonen før endelig behandling på møte i representantskapet i november 2024.

Hovedstyret behandlet også driftsregnskap for 1. halvår 2023, forslag til vedtektsendringer og justering av retningslinjene for valgkomiteen.

Hovedstyrets neste møte er 2. november 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.