Nytt fra Hovedstyret (mars 2023)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 2. mars. Hovedsaken på møtet var drøfting av overordnede krav til tariffoppgjørene 2023.

Hovedstyret behandlet også endringer i utformingen av Hjernekraftprisen. Etter et års pause i 2022 tas det sikte på utlysning og tildeling av prisen i 2023, med reviderte kriterier for nominasjon og tildeling.

Hovedstyret drøftet revisjon av Forskerforbundets politikk om likestilling og mangfold, og vil vedta et revidert politikkdokument på et seinere møte.

Hovedstyret fikk også en orientering om oppfølgingen av vedtatt rekrutteringsstrategi og mål og aktiviteter for medlemsrekrutteringsarbeidet i 2023.

Hovedstyret har ansatt Mariann Helen Olsen som leder for juridisk avdeling i Forskerforbundet. Olsen er i dag nestleder i juridisk avdeling, og har lang fartstid som advokat i Forskerforbundet. Hun overtar som avdelingsleder etter Ann Turid Opstad som går av med pensjon i 2023.

Neste hovedstyremøte er 11. mai 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.