Nytt fra Hovedstyret (mai 2023)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 11. mai. Hovedstyret fikk en orientering om status for årets lønnsforhandlinger i offentlig sektor, og drøftet videre tariffarbeid.

Hovedstyret oppsummerte og evaluerte årets landsrådsmøte og landsrådets tilbakemeldinger til hovedstyret. Hovedstyret drøftet også arbeidsprosess for politiske uttalelser og resolusjoner fra politiske organer i Forskerforbundet.

Hovedstyret ønsker å gjennomføre en politisk aksjon mot kutt i kunnskapssektoren og ber generalsekretæren starte planleggingen av en felles politisk markering høsten 2023.

Hovedstyret behandlet driftsregnskap og årsregnskap for 2022. Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2022 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

Møteplan for Hovedstyrets møter i 2024 ble vedtatt med følgende datoer: Styremøte 1. februar, 14. mars, 2. mai, 19.– 20. juni (med institusjonsbesøk), 4.–6. september (med studietur), 10. oktober, 12. desember. Landsrådet 2024 arrangeres 19.–20. mars og representantskapsmøtet 2024 arrangeres 19.– 20. november.

Neste hovedstyremøte er 15. juni 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.