Nytt fra Hovedstyret (juni 2023)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 15. juni. Hovedstyret drøftet akkrediteringskrav for universiteter og høyskoler og vedtok innspill fra Forskerforbundet til Profesjonsmeldingen.

Hovedstyret fikk en orientering om Forskerforbundets arbeid med bærekraftsmålene og drøftet videre oppfølging.

Hovedstyret drøftet spørsmål fra to politiske utvalg i Unio, Vedtektsutvalget og Plattformutvalget. Utvalgene ønsker forbundenes synspunkter på Unios vedtekter og politiske plattform. Resultatet av utvalgsarbeidet legges frem til behandling på Unios kongress i 2024.

Hovedstyret behandlet også driftsregnskap for 1. kvartal 2023 og vedtok en justering av satsene for kost og losji samt honorar ved tildeling av OU- og prosjektmidler.

Hovedstyrets neste møte kombineres med studietur til London 6.–8. september 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.