Nytt fra Hovedstyret (januar 2023)

Forskerforbundets hovedstyre hadde styremøte torsdag 26. januar. På dagsorden sto blant annet behandling av Forskerforbundets lønnspolitikk og revidert politikkdokument for helsesektoren.

Hovedstyret drøftet også forberedelser til lønnsoppgjørene i 2023, vedtok en handlingsplan med styrets prioriteringer for 2023 og vedtok revidert budsjett for 2023.

Belinda Eikås Skjøstad fra Universitetet i Oslo ble gjenvalgt som medlem av Hovedstyrets arbeidsutvalg (AU) i 2023. Arbeidsutvalget består av leder Guro Lind, nestleder Kristian Mollestad og styremedlem Belinda Eikås Skjøstad.

Hovedstyret reiser til Trondheim 15.–16. februar 2023 for å delta på Forskerforbundets Trøndelagsseminar i regi av lokallaget ved NTNU, samt besøke noen av våre øvrige lokallag i Trondheim.

Neste hovedstyremøte er 2. mars 2023. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.