Nytt fra Hovedstyret (september 2022)

Forskerforbundets hovedstyre besøkte Brussel 7.–9. september. Møter med den norske EU-delegasjonen og med europeisk og internasjonal fagbevegelse sto på dagsorden.

Onsdag besøkte Hovedstyret Norway House og møtte ansatte ved den norske EU-delegasjonen. Vi fikk en innføring i Norges samarbeid med EU, og en gjennomgang av aktuelle saker innen forskning, innovasjon og utdanning.

Fredag hadde Hovedstyret møter med visegeneralsekretær Haldis Holst og rådgiver Sonia Grigt i Education International, og med Susan Flocken som er European Director for den europeiske lærerfagorganisasjonen ETUCE (European Trade Union Committee for Education).

På styremøte torsdag 8. september drøftet Hovedstyret strategi for det videre tariffarbeidet. En høringsuttalelse om grunnlag for ny universitets- og høyskolelov ble vedtatt, Forskerforbundets politikk for FoU i ABM-sektoren ble revidert, og Hovedstyret behandlet utkast til vedtekter for Forskerforbundets nye studentforening som er under etablering.

Møteplan for 2023 ble vedtatt:

  • Hovedstyremøte 26. januar
  • Hovedstyremøte 2. mars
  • Landsråd 28.–29. mars
  • Hovedstyremøte 11. mai
  • Hovedstyremøte 15. juni
  • Hovedstyremøte og studietur utenlands 6.–8. september
  • Hovedstyremøte 2. november
  • Hovedstyremøte 14. desember

Neste hovedstyremøte er 27. oktober 2022. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.