Nytt fra Hovedstyret (oktober 2022)

Hovedstyret drøftet Forskerforbundets politikk for stipendiater og postdoktorer på styremøtet 27. oktober. Det arbeides videre med revisjon av politikkdokumentene, som sluttbehandles våren 2023.

Hovedstyret drøftet også skisse til nytt arbeidsprogram samt fremdriftsplan for utarbeiding av nytt arbeidsprogram for perioden 2025–2027 og justering av verdiplattformen frem mot representantskapsmøtet i 2024. Det legges opp til en høringsrunde til lokallag og foreninger tidlig i 2024 og påfølgende drøfting på Landsrådet våren 2024.

Kristian Mollestad og Brynjar Kulset ble valgt som delegater til Unios representantskapsmøte og konferanse 5.–6. desember 2022 sammen med leder Guro Elisabeth Lind.

Neste hovedstyremøte er 15. desember 2022. Her finner du innkalling og protokoll fra styremøtene.