Nytt fra Hovedstyret (mars 2022)

På styremøtet 3. mars vedtok Hovedstyret styrets handlingsplan for 2022 og drøftet Forskerforbundets krav til Unio i tariffoppgjørene for offentlig sektor 2022.

I en egen sak om solidaritet med Ukraina fattet Hovedstyret følgende vedtak:

Hovedstyret fordømmer krigen i Ukraina og støtter det arbeidet som pågår med internasjonale organer for å ivareta studenter og ansatte. Hovedstyret oppfordrer lokallagene til å særskilt ivareta og vise omsorg for berørte medlemmer. Hovedstyret gir AU fullmakt til å vurdere tiltak fortløpende og ber AU ha et særskilt fokus på akademisk frihet for alle de berørte når tiltak vurderes.

Hovedstyret vedtok at Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg skal videreføres i perioden 2022 til 2024, med samme mandat som tidligere. Arbeidsutvalget vil oppnevne medlemmer til utvalget for den nye treårsperioden.

Hovedstyret ansatte Kjetil Mørk som administrasjonssjef og leder for administrasjonsavdelingen i Forskerforbundets sekretariat. Mørk har fungert i denne stillingen siden mars 2021. Han har arbeidet i Forskerforbundet siden våren 2010, og hatt stillinger både i tariffseksjonen og som fagansvarlig HR & administrasjon siden 2017.

Det ble bestemt å legge året institusjonsbesøk innenlands til Oslo, og studieturen utenlands til Brussel.

Neste hovedstyremøte er torsdag 5. mai 2022.