Nytt fra Hovedstyret (mai 2022)

På styremøtet 5. mai vedtok Hovedstyret en strategi for medlemsrekruttering. Målet er å nå 30 000 medlemmer innen utgangen av 2026.

Hovedstyret drøftet prosess og strategi for arbeidet med arbeidsprogram for perioden 2025–2027 og revisjon av verdiplattformen. Dette arbeidet vil pågå frem mot representantskapsmøtet i 2024.

Hovedstyret behandlet årsregnskapet for 2021 og anbefaler det endelig godkjent av Representantskapet i 2024.

Hovedstyret har oppnevnt Opphavsrettsutvalget for perioden 2022–2024. Utvalget ledes av professor Olav Torvund og er et rådgivende organ for hovedstyret.

Neste hovedstyremøte er torsdag 16. og fredag 17. juni 2022. Møtet kombineres med besøk til lokallag i Oslo-området.