Gjennomslag

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet 2019–2024.

Innlegg i Forskerforum nr. 1/2023

GEL_300.jpg

Nytt år, nye muligheter. Men før vi tar fatt på det nye året, er det greit å oppsummere det gamle. Fikk vi egentlig til noe i året som gikk? Ble det noen gjennomslag for Forskerforbundets snart 25 000 medlemmer?

Vi legger bak oss et år med et alvorlig bakteppe. Det er krig i Europa. Demokratier utfordres av autoritære krefter – noe som ikke minst rammer forskere og akademikere. Galopperende prisvekst og energikrise bidrar til sosial uro i Europa, og økt fattigdom og press på offentlige budsjetter her hjemme. Og fortsatt står verden i en pandemi. Det neste året blir utvilsomt også krevende.
Heldigvis er det mulig å få til små, men viktige, gjennomslag likevel. La meg nevne fem.

For det første:

Vi vant budsjettkampen om Forskningsrådet. Etter massivt press fra en samlet sektor, kom det 1,64 milliarder kroner på bordet i nysalderingen av 2022-budsjettet. Vi i Forskerforbundet hadde prioritert dette aller høyest i våre budsjettinnspill, med særlig fokus på å få til en utlysning av midler til unge forskertalenter også i 2023. Det kom også på plass. Mye kunne vært bedre. Fortsatt er det ikke Fripro-midler å søke på for forskere over 40 år i 2023. Det er svært problematisk. Men i politikken vinner man sjelden blanke seire, og vi kom så langt det var mulig å komme.

For det andre:

Vi har lagt et bedre grunnlag for kommende lønnsoppgjør i staten. Den nye tariffavtalen vi i fjor vår inngikk sammen med Akademikerne, er bedre tilpasset våre medlemmer og deres behov. Den gir ingen garanti for gode lønnsoppgjør. Men den gjør det lettere å få gjennomslag for Unios lønnspolitikk: at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg. Ikke minst gjør den det lettere å sikre at også de med aller lengst utdanning skal ha en god lønnsutvikling.

For det tredje:

Vi får sakte men sikkert gehør i kampen mot midlertidige ansettelser. Nøkkelordet her er nok «sakte», men vi ser små skritt i riktig retning. Høsten 2021 lovet statsråd Ola Borten Moe å få midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren ned på nivå med arbeidslivet ellers. Noe vi har minnet ham på med sikkert irriterende jevne mellomrom siden. Denne våren skal Stortinget behandle universitets- og høyskoleloven, og vi har troen på innstramminger i lov og i forskrift. Også statsansattloven er nå åpnet for revisjon, takket være systematisk partssamarbeid. Det er også en anledning til å sikre flere statsansatte faste jobber. Arbeidet fortsetter i 2023.

For det fjerde:

Vi har lagt til rette for et styrket partssamarbeid, gjennom reforhandling av hovedavtalen i staten. Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov» og omhandler grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, knyttet til blant annet medbestemmelse og de tillitsvalgtes rettigheter. Den nye avtalen framhever ledelsens ansvar for medbestemmelsen og partssamarbeidet gjennom felles opplæring av tillitsvalgte og ledere. Den understreker betydningen av tidlig involvering av de tillitsvalgte. Blant annet skal tillitsvalgte nå involveres når nye digitale verktøy skal utvikles.

For det femte:

Det femte jeg vil nevne er kanskje ikke et gjennomslag, men likevel noe positivt å ta med seg fra året vi nå legger bak oss. I fjor ble jeg bedt av avisen Khrono om å skrive om mitt nyttårsforsett for 2022. Jeg svarte med å skrive at i 2022 må forskningslobbyen bli sterkere. Vi må bli flinkere til å stå sammen, vi må heve stemmen og vi må jobbe mer systematisk for at forskning, høyere utdanning og kunnskapsarbeid skal prioriteres i budsjettene. Vi har fortsatt langt igjen, men jeg synes likevel at noe skjedde i 2022. Flere i kunnskapssektoren la fra seg silkehanskene og ga regjeringen klar beskjed når den fortjente det. Håpet er at vi kan ta med oss denne alliansen og dette engasjementet inn i 2023, og kjempe sammen for en sterkere forskningssatsing i hele samfunnet.

Dette var fem gjennomslag fra året som var. Virkeligheten er selvfølgelig at vi hadde drøssevis av gjennomslag som ikke er nevnt her. For de aller fleste av våre gjennomslag skjer ute på arbeidsplassene, hver eneste dag. De skjer når våre tillitsvalgte rydder opp i et ugreit ansettelsesforhold, får på plass endringer i en vanskelig omstillingsprosess, eller forhandler opp lønnen til et medlem.

Jeg vil derfor starte det nye året med å takke alle tillitsvalgte for den fantastiske jobben dere gjør for våre medlemmer. Sammen skal vi få mange, mange gjennomslag også i året som kommer.