Dugnaden er over, nå starter arbeidet

Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet 2019–2021. Innlegg i Forskerforum nr. 7/2020.

Tenk, vi er faktisk bare ni måneder inn i 2020, året som vil bli stående som det lengste i nyere tid. Kaoset og unntakstilstanden fra i vår, med stengte skoler og lukkede laboratorier, føles som en evighet siden. Mellom der en annerledes sommer og en gradvis tilpasning til det som nå er den nye hverdagen: livet under koronaen.

Den nye normalen

For fram til en vaksine er på plass, må vi lære oss å leve så normalt som mulig med en pandemi rundt oss. Det kan vare i måneder, det kan i verste fall vare i årevis. Uansett må måten vi organiserer hverdagen på – på arbeidsplassen og i samfunnet ellers, ta høyde for at dette er den nye normalen.

Derfor har budskapet mitt i media vært: Nå er dugnaden over. Ingen kan lenger forvente at ansatte skal «kaste seg rundt» på fritiden for å tilrettelegge for denne nye hverdagen. Mye vil kreves av oss framover, blant annet knyttet til digital undervisning, arbeid på hjemmekontor og nye smittevernstiltak. Men dette må planlegges innenfor rammen av en vanlig arbeidsdag, med vanlig arbeidsmengde, og med samme krav til medbestemmelse og deltakelse som i arbeidslivet før korona. Merarbeid må kompenseres, og viktige beslutninger må drøftes med de tillitsvalgte.

Også vi i Forskerforbundet må tilpasse oss den nye hverdagen. I vår ble alt forskjøvet og utsatt på ubestemt tid. Men nå kan ikke organisasjonsdemokratiet settes på vent lenger. I november gjennomfører vi Landsrådet for 2020, fordi det er et helt nødvendig, rådgivende organ for hovedstyrets arbeid. I november skal vi også gjennomføre vårt forskningspolitiske seminar, fordi det er en verdifull møteplass for alle i og rundt Forskerforbundet som er interesserte i forskningspolitikk. Hvor digitalt seminaret blir, får tiden vise.

Forskningspolitiske debatter i kø

De forskningspolitiske debattene står i kø de neste månedene. Kunnskapsdepartementet har varslet en ny rekrutteringsstrategi for høyere utdanning, et arbeid Forskerforbundet er sterkt involvert i. Allerede i desember er det ventet en rapport om situasjonen for postdoktorene. Norges Forskningsråd har satt ned et utvalg som skal utrede spørsmål om rettigheter og lisenser for gjenbruk av forskningsdata. Styringsmeldingen om styringspolitikk er ventet våren 2021, det samme er forslaget til ny universitets- og høyskolelov. Allerede i oktober skal det legges fram et statsbudsjett, som forhåpentligvis ser behovet for ekstrabevilgninger til forskningsinstitutter, museer og utdanningsinstitusjoner som har opplevd både inntektstap og uforutsette ekstrautgifter i forbindelse med korona.

Utsatt lønnsoppgjør

Og før det, i september, årets utsatte lønnsoppgjør, hvor vi i tillegg til lønnsforhandlinger skal fornye hovedtariffavtalen og kanskje få på plass et nytt lønnssystem i staten. Vårt utgangspunkt for forhandlingene, i alle tariffområder, er at forskere og kunnskapsarbeidere gjør arbeidsoppgaver som samfunnet vårt er helt avhengig av, og må sikres en lønn som er konkurransedyktig og gjenspeiler deres kompetanse. Vi skal ha vår del av kaken, så får vi se hvor stor kaken blir.

Så vi står foran en travel høst, både vi som forhandler lønn, og dere som skal følge et rekordstort studentopptak gjennom semesteret. Som fagforening skal vi gjøre alt vi kan for at arbeidsgiverne erkjenner at dugnaden nå er over, selv om pandemien ikke er det.