Vil synliggjøre det usynlige arbeidet

Kunnskapssektoren er helt avhengig av fagkompetansen til de teknisk-administrativt ansatte, mener nestleder Kristian Mollestad. Han er lei av at administrativt arbeid snakkes ned.

Article Image

Forskerforbundet er det naturlige hjemmet for teknisk-administrativt ansatte, mener nestleder Kristian Mollestad. Som selv har bakgrunn fra administrasjonen ved UiO.

Nestleder i Forskerforbundet, Kristian Mollestad, har selv bakgrunn som administrativt ansatt ved Universitetet i Oslo. Der arbeidet han med studie- og forskningsadministrasjon.

Nå er han opptatt av å løfte fram det ofte usynlige arbeidet som hver dag gjøres av de teknisk-administrativt ansatte i hele kunnskapssektoren. 

– Det er egentlig veldig enkelt: Uten administrasjonen stopper kunnskaps-Norge. De teknisk-administrativt ansatte utfører tusenvis av små og store oppgaver som ikke alltid merkes så godt, men som er helt nødvendige hvis forskning, undervisning, forvaltning og formidling skal gå rundt. Og de får alt for lite anerkjennelse for jobben, mener Mollestad.

Regjeringen Solberg gjennomførte i åtte år såkalte «effektiviseringskutt» som skulle redusere «byråkratiet» i staten. Resultatet taler for seg selv, mener nestlederen.

– Ostehøvelkuttene ga ikke mindre byråkrati. De flyttet bare oppgaver over til de vitenskapelig ansatte. Nå har forskerne mindre tid til forskning, og underviserne mindre tid til studentene. Samtidig som oppgavene gjøres av noen med dårligere kompetanse, sukker han.

For selvfølgelig krever også teknisk-administrative oppgaver faglig kompetanse.

– De vitenskapelig ansatte i UH-sektoren mangler fagkompetanse de teknisk-administrativt ansatte har, og resultatet blir dårligere tjenester. Jeg skulle ønske politikerne kunne anerkjenne at de som jobber i offentlig administrasjon ikke er «byråkrater» som er i veien, men tvert imot helt nødvendige deler av det komplekse økosystemet kunnskapssektoren er, sier Mollestad.

– Vi snakker om et utall ulike stillinger, som alle er å anse som faglige stillinger. Det være seg konservatorer, kuratorer eller utgravingsledere ved museer, spesialrådgivere i departementene, arkivarer og fagspesialister innen arkivsektoren, bibliotekarer og en lang rekke andre stillinger med krav om høyere utdanning.

Naturlig plass i Forskerforbundet

25 prosent av medlemmene i Forskerforbundet har en teknisk-administrativ stilling. Likevel er det noen som tror at Forskerforbundet bare er for forskere. 

– Det er en vanlig misforståelse jeg møter, at vi i Forskerforbundet er en slags professorforening. Men vi organiserer jo hele bredden i kunnskapssektoren – på tvers av sektorer, fagområder og stillingskategorier. For meg er det dette som gjør oss til en så sterk organisasjon. Vi kjenner hverdagen i hele kunnskapssektoren, og når vi utvikler politikk sammen, treffer vi ekstra godt. De teknisk-administrativt ansatte er en viktig del av denne helheten, mener Mollestad.

Nylig deltok han på det årlige høstseminaret i FFTA – Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte. Nestlederen vil gjerne mobilisere enda flere av dem.

– Mitt mål er at enda flere teknisk-administrativt ansatte skal organisere seg hos oss. Jeg mener Forskerforbundet er det naturlige hjemmet for alle som jobber med forskning, undervisning og kunnskapsformidling. Gjennom FFTA får de også et viktig faglig fellesskap, og muligheten til å utveksle ideer og erfaringer som kan bli en del av Forskerforbundets politikk. Jeg vil utfordre alle i Forskerforbundet til å verve en kollega i administrasjonen, avslutter han.

(Artikkel i Forskerforum 10/2023)