Vil sikre kunstfaglig ansatte fast jobb

Bruken av åremål ved norske kunstutdanninger er skyhøy. Mange steder er halvparten av underviserne midlertidig ansatt. Forskerforbundet ber Stortinget rydde opp.

Article Image

Foto: Karina Krokaa for Norges Musikkhøgskole

– Regjeringen har sagt den skal gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv. Den må jammen gjelde i kunstutdanningene også.

Det sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, som har sett seg lei den utstrakte bruken av «åremål» ved norske kunstutdanninger. Hun mener unntaksadgangen til å ansette i åremål, har blitt den nye normalen.

Ved flere institusjoner er over halvparten av underviserne uten fast jobb. Institusjonsledelsen har gjerne ment at de ansatte selv ønsker denne ordningen. Nå har Forskerforbundet undersøkt om det stemmer.

– Ledelsen ved kunstutdanningene har ofte sagt at de ansatte selv ønsker å bli ansatt på åremål, fordi det gir fleksibilitet og utveksling med kunstfeltet. Men nå har vi spurt de ansatte, og det stemmer rett og slett ikke. Tre av fire ansatte på åremål ønsker fast jobb, og halvparten mener adgangen til åremål misbrukes, forteller Lind.

Forskerforbundet har gjennomført undersøkelsen sammen med fagforbundet Creo. Til sammen organiserer de to det store flertallet av undervisere ved norske kunstutdanninger. Nå ber de Stortinget rydde opp.

– Snart skal Stortinget behandle forslaget til ny Universitets- og høyskolelov. Regjeringen foreslår der å kutte ned til én periode med åremål, men det er en dårlig løsning som fort kan forverre situasjonen for de ansatte. Det beste er å fjerne adgangen til åremål, og heller se etter nye måter å dekke behovene til kunstutdanningene på. For eksempel med deltiddstillinger og bistillinger, sier Lind.

Hun varsler at kampen mot midlertidige ansettelser vil bli viktig for Forskerforbundet i tiden framover.

– Arbeidet for faste jobber går for sakte. Fortsatt går mange forskere i midlertidige stillinger i årevis, fortsatt misbrukes postdoktorordningen til å dekke inn behovet for arbeidskraft, og fortsatt tar de «faste midlertidige» risiko institusjonene burde tatt selv. Det er ikke bra for kvaliteten på norsk forskning, og det er ikke i tråd med verdiene og reglene i norsk arbeidsliv. Jeg forventer at Stortinget bruker behandlingen av ny Universitets- og høyskolelov til å sette fart på ryddejobben, sier Lind.

Midlertidighet og åremål

  • Kampen mot midlertidighet er en av Forskerforbundets hovedsaker. Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv, men bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler er om lag dobbelt så høy som i arbeidslivet ellers. Medregnet stipendiater og postdoktorer, er bare halvparten av de vitenskapelig ansatte i faste stillinger.
  • Ved kunstutdanningene er åremål en viktig grunn til at mange ansatte er uten fast jobb. Unntaksadgangen til såkalt «kunstneriske åremål» brukes så ofte at over halvparten av underviserne ved flere institusjoner er midlertidig ansatt. 
  • Regjeringen har lagt fram et forslag til ny Universitets- og høyskolelov, der den foreslår at unntaksadgangen begrenses til én åremålsperiode. Forskerforbundet vil avskaffe denne unntaksadgangen.
  • En ny medlemsundersøkelse gjort av Forskerforbundet og Creo, viser at tre av fire kunstfaglige åremålsansatte heller ville hatt fast jobb, og at halvparten av respondentene mener muligheten til å benytte seg av åremålsstillinger, blir misbrukt

 

(Artikkel i Forskerforum 9/2023)