Verve flere, hjelpe bedre

Forskerforbundets nye generalsekretær Birgitte Olafsen er selv tidligere tillitsvalgt. Erfaringen vil hun bruke til å sikre dagens tillitsvalgte flere i ryggen og bedre hjelp.

Article Image

Den 10. desember ansatte Forskerforbundets hovedstyre Birgitte Olafsen (54) som ny generalsekretær. Generalsekretæren leder sekretariatets arbeid med å gjennomføre forbundets politikk og handlingsplaner. Og Olafsen kjenner organisasjonen godt, etter nesten tyve år i Forskerforbundet.

– Jeg har jobbet her siden 2007, som rådgiver og administrasjonssjef. Men jeg har også erfaring som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt ved Arkivverket, så jeg har god innsikt i og forståelse for organisasjonen og dens behov. Ikke minst har jeg stor respekt for alt det gode arbeidet som gjøres lokalt, sier hun.

Og nettopp god service til lokallag og tillitsvalgte er noe Olafsen brenner for.

– Jeg er opptatt av den viktige samfunnsrollen fagforeningene og de tillitsvalgte har, og den viktigste jobben skjer ute på arbeidsplassene. Sekretariatets oppgave er å opprettholde et høyt servicenivå som gjør jobben enklere for de lokale tillitsvalgte. Jeg vil bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, men også lytte til organisasjonen for å se hva vi kan gjøre enda bedre, sier hun.

Har Forskerforbundet forandret seg på de fjorten årene hun har jobbet der?

– Helt klart. For det første har vi vokst, både i antall ansatte, antall medlemmer og antall lokallag. For det andre har vi blitt proffere. Mitt mål er at forbundet skal være en synlig, relevant og profesjonell samfunnsaktør. Det handler om kommunikasjon og systematisk påvirkningsarbeid, men også om hvor mange vi har i ryggen. Det er helt avgjørende å sikre god medlemsvekst. Derfor utvikler vi nå en helhetlig strategi for rekruttering, sier hun.

Som administrasjonssjef har hun vært en pådriver for mer effektive arbeidsprosesser internt i forbundet, blant annet gjennom gode digitale verktøy.

– Formålet har vært å sikre prosesser og digitale strukturer som støtter opp under kunnskapsdeling internt og eksternt. Det har blant annet resultert i FLO, en felles lagringsløsning for organisasjonen som presenteres denne våren, forteller Olafsen.

Nå gleder hun seg til å komme i gang.

– Jeg er stolt og glad over å få fortsette arbeidet sammen med dyktige medarbeidere og tillitsvalgte. Sammen skal vi sørge for bedre lønns- og arbeidsbetingelser for forskere og kunnskapsarbeidere, til beste for hele samfunnet, avslutter hun.

(Artikkel i Forskerforum 1/2022)