Uravstemning om forhandlingsresultatet i staten

24. mai 2022 ble Unio stat enige med staten om lønnsoppgjøret i statlig sektor. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og Unio forhandlet derfor om både lønn og om innholdet i hovedtariffavtalen.

Article Image

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret ble på 3,84 prosent.

I tillegg forhandlet Unio stat fram en ny hovedtariffavtale i staten, sammen med Akademikerne.

Lønnsoppgjøret skal nå på uravstemning til alle Unios medlemmer i statlig sektor. Det er mulig å stemme fra 10. juni til 20. juni.

Alle vil få tilsendt epost/sms med påloggingsinformasjon, samt et uravstemningsdokument med mer informasjon om hva forhandlingsutvalget anbefaler.

Ved et ja i uravstemningen, fortsetter arbeidet med lokale lønnsforhandlinger.

Ved et nei, går Unio ut i streik i staten.

Dere kan lese mer om forhandlingsresultatet på Forskerforbundets nettsider.

I henhold til reglene i Hovedavtalen, er uravstemningen bindende dersom et flertall av de stemmeberettigede har stemt for eller mot forslaget. Det er det samlede stemmetallet i hele Unio stat – og ikke i hvert enkelt forbund - som avgjør.

Vi håper så mange medlemmer som mulig deltar i uravstemningen.

I de øvrige tariffområdene er det ikke uravstemning denne våren.

(Artikkel i Forskerforum 6/2022)