Trapper opp klimaarbeidet

– Vi kan bidra mer i klimakampen, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind. Hun vil gjøre opp klimaregnskap for eget forbund, og løfte klimasaken i det faglige samarbeidet.

Alle er enige om at forskningen har en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Men kan egentlig en fagforening for forskere gjøre noe fra eller til?

Ja, mener forbundsleder Guro Elisabeth Lind. Hun vil bidra mer i kampen mot klimaendringene.

– Dersom vi skal nå togradersmålet, slik Norge har forpliktet seg til gjennom Paris-avtalen, må hele samfunnet vårt transformeres. Alle sektorer og næringer må planlegges for nullutslipp, og absolutt alle må bidra hvis vi skal lykkes. Medlemmene våre vil spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringer, blant annet fordi de forsker på nye, grønne løsninger. Men også som fagforening og profesjonsfellesskap kan vi bli en sterkere aktør i klimaarbeidet, sier Lind.

Først skal Forskerforbundet undersøke sitt eget klimaavtrykk.

– Vi gjør nå opp klimaregnskap, for å få et godt kunnskapsgrunnlag og bli mer bevisste på vårt eget fotavtrykk. Så må hele organisasjonen sammen diskutere hvordan vi kan drive godt fagforeningsarbeid på en mest mulig klimavennlig måte, sier Lind.

Sammen med tretten andre forbundsledere i Unio, har Lind tatt til orde for at hovedavtalene må slå fast at miljøtiltak skal være en del av partssamarbeidet.

– Skal vi få til grønn omstilling, må den forankres i hele samfunnet. Også på arbeidsplassen. Jeg tror fagorganisasjonene vil spille en viktig rolle når nye klimatiltak skal innføres i arbeidslivet, fordi det er vi som vet best hvordan arbeidshverdagen ser ut. Vi skal være en garantist for at det grønne skiftet også blir rettferdig, sier Lind.

Hun er også opptatt av sammenhengen mellom klimakampen og kampen for en bedre forskningspolitikk.

– Flere av våre klassiske kampsaker, som økte forskningsbevilgninger og rom for risiko og langsiktighet i forskningen, er viktige også for klimasaken. Det samme er arbeidet for faste ansettelser – ingen kan redde verden på en korttidskontrakt, understreker Lind.

Men den aller viktigste oppgaven for Forskerforbundet i klimakampen, er kanskje kampen for vitenskapen.

– Nordmenn er blant dem som i minst grad mener at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til global oppvarming. Bare i Saudi-Arabia og USA er det flere klimafornektere enn her hos oss. Vi ser en økende mistillit til forskning. Kanskje er det viktigste vi kan bidra med, å ta kampen for forskningen og vitenskapen. Vi skal stå opp for klimaforskningen og forsvare den akademiske friheten, avslutter Lind.

(Artikkel i Forskerforum nr. 10/2019)