Tilbyr e-læring for tillitsvalgte

Antallet sentrale kurs i Forskerforbundets regi er mer enn doblet siden 2016. Nå kan du lære lønnsforhandlinger av romforskeren Rasmus.

Rasmus er romforsker og ja-menneske. Så nå sitter han som nyvalgt tillitsvalgt og gruer seg til sine første lønnsforhandlinger. Hvordan det går kan du se i Forskerforbundets første e-læringskurs, som nylig er lansert.

– Dette gjør vi for å hjelpe ferske tillitsvalgte som ikke har hatt tid til å delta på vårt ordinære grunnopplæringskurs, forteller Renate Storli, som arbeider med kursutvikling i Forskerforbundet. Hun forteller at mange tillitsvalgte har savnet et kortere kursopplegg.

– Kursene i lov- og avtaleverk og lønnsforhandlinger går over to og en halv dag. Vi ønsker at alle tillitsvalgte deltar på disse kursene, fordi de gir en grundig innføring i det man vil trenge som tillitsvalgt. E-læringskurset er ikke en erstatning for disse viktige kursene, men en fin første inngang til lokale lønnsforhandlinger. I tillegg er kurset et godt oppslagsverk, fordi alle nyttige ressurser og lenker er samlet der, sier Storli.

Kurset tar 25 minutter, og inneholder tips til forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Kurset er laget i to varianter: En for tillitsvalgte innenfor staten, Virke og KS, og en variant for tillitsvalgte i Spekter og Abelia. Du får tilgang til kurset via tillitsvalgtportalen.

Stor økning i kurs

Forskerforbundets sentrale kursvirksomhet har mer enn doblet seg siden 2016. I dag arrangerer Forskerforbundet rundt 70 årlige kurs for tillitsvalgte. Grunnopplæringskursene innenfor lov- og avtaleverk og lønnsforhandlinger er selve ryggraden i kurstilbudet, men mangfoldet har de siste årene blitt større.

– Nå har vi kurs om stressmestring, hersketeknikker og retorikk som fullbookes nesten med en gang de legges ut, og vi har ventelister på nye kurs om budsjettforståelse, etikk og ledelse. Vi er også åpne for forslag til nye  kurstemaer. Det er bare å komme med innspill. Et ønske vi har mottatt, er ettermiddags- og kveldskurs som er åpne for alle medlemmer, opplyser Storli.

Hittil i år har over 700 deltakere vært innom Forskerforbundets sentrale kurs. Storli er imponert over deltakelsen.

– At så mange tillitsvalgte deltar på kurs viser hvor godt tillitsvalgtapparatet er i forbundet. Som en fagforening innen forskning og høyere utdanning, blir det ekstra viktig for oss tilby påfyll av kunnskap, avslutter hun.

Forskerforbundets kursvirksomhet

  • Rundt 70 sentrale kurs hvert år, samt om lag 150 kurs i lokal regi. I tillegg kommer egne kurs for studentmedlemmer.
  • Kursene er åpne for alle med styreverv i lokallag.
  • Over 700 deltakere hittil i år.
  • Du kan melde deg på tidligst åtte uker før kursstart.
  • Blant kurstemaene er lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger, omstilling, stressmestring, hersketeknikker og retorikk.
  • Oversikt over kursene finner du på forskerforbundet.no/kurs  

(Artikkel i Forskerforum nr. 7/2019)