– Til alle tillitsvalgte: Tusen, tusen takk for innsatsen!

– Det har vært et krevende år for våre tillitsvalgte. Vi er så imponert over innsatsen som legges ned, og hva dere får til, sier leder Guro Lind og generalsekretær Birgitte Olafsen.

Article Image

Generalsekretær og leder i julestemning

2022 ble et krevende år for mange tillitsvalgte. Lokallag i staten måtte forholde seg til en ny tariffavtale og omfattende lokale lønnsforhandlinger. Pandemien satte fortsatt sine spor flere steder. Og mange måtte håndtere nedskjæringer og tøffe omstillinger. Forskerforbundets leder Guro Lind og generalsekretær Birgitte Olafsen vil takke de tillitsvalgte for innsatsen.

– Til alle tillitsvalgte: Tusen, tusen takk for innsatsen! Vi vet det har vært et langt og krevende år, men vi er så imponert over innsatsen som legges ned, og hva dere får til. Nå håper vi alle kan slappe av i jula, og hente nye krefter, sier Lind.

Birgitte Olafsen gikk på som ny generalsekretær i desember i fjor, og har i år reist mye rundt for å møte lokallag og tillitsvalgte.

– Overalt møter jeg engasjerte tillitsvalgte som står på for medlemmene. Vi har et fantastisk tillitsvalgtapparat som nyter stor respekt både hos ledelse og de ansatte, og som får til utrolig mye. Det ser vi både i de lokale lønnsforhandlingene, og i andre saker. Ikke minst har vi tillitsvalgte som bryr seg om arbeidsplassen, og som ikke er redde for å si ifra når det trengs, sier Olafsen.

Hun viser blant annet til tillitsvalgte ved Folkehelseinstituttet og Norges Forskningsråd som i det siste har engasjert seg sterkt i kampen mot omfattende nedbemanninger.

– Det er ekstra krevende å være tillitsvalgt når kolleger kan miste jobben. Samtidig er det i slike situasjoner at erfarne tillitsvalgte trengs aller mest. Jeg er opptatt av at vi skal ta like godt vare på våre tillitsvalgte som de tillitsvalgte tar vare på medlemmene. Det er viktig å ikke stå alene i slike prosesser, men at man opplever god hjelp og støtte fra oss i Forskerforbundet sentralt, sier Olafsen.

Guro Lind gleder seg til året som kommer.

– Vi har et viktig og spennende år foran oss. Vi skal inn i et mellomoppgjør hvor utdanningsgruppene må sikres god lønnsutvikling. Vi må overbevise regjeringen og Stortinget om å satse mer på forskning og utdanning. Og vi skal bygge en enda sterkere organisasjon og rekruttere nye medlemmer. Jeg gleder meg til å samarbeide med de tillitsvalgte for å få det til, avslutter Lind.

(Artikkel i Forskerforum 10/2022)