Slik blir tariff-våren

Tøffe forhandlinger venter i samtlige tariffområder denne våren. Forskerforbundet arbeider for enighet, men tar høyde for konflikt.

Article Image

Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad

«Vårens vakreste eventyr», kaller de tillitsvalgte lønnsforhandlingene som hvert år gjennomføres fra april og fram mot sommeren. Hvor vakkert det blir i år, gjenstår å se. Forventningene til et solid oppgjør i offentlig sektor er høye, og mange forbund melder om stor streikevilje blant ansatte som har vist stor moderasjon samtidig som lønnsnivået i privat sektor har økt mer enn varslet.

– Statistikken viser at ansatte i offentlig sektor har hatt vesentlig lavere lønnsvekst enn andre sammenlignbare grupper. Statsansatte forskere hadde for eksempel 11 prosent lavere lønn enn forskere i privat sektor i 2004, men hele 36 prosent lavere lønn i 2019. Det er svært gode argumenter for et godt lønnsoppgjør for utdanningsgruppene i offentlig sektor denne våren. Hvis vi skal sikre god rekruttering til viktige jobber for samfunnet vårt, må lønnsnivået være konkurransedyktig, sier Forskerforbundets nestleder Kristian Mollestad.

Han tror lønnsoppgjøret blir krevende.

– Vårens tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om både lønnstillegg og om endringer i tariffavtalene. Så det er mye som skal på plass, sier han.

Høsten 2020 arbeidet Mollestad som forhandlingssjef i Presteforeningen. For første gang i historien endte lønnsforhandlingene da i en langvarig kirkestreik. Mollestad mener streik er en legitim del av den norske arbeidslivsmodellen.

– Ingen fagforeninger ønsker å gå til streik. Vi jobber hardt og systematisk for å oppnå enighet ved forhandlingsbordet. Men noen ganger er det nødvendig å gå til konflikt for å beskytte våre rettigheter og sikre vår del av samfunnskaken. Flere lokallag i Forskerforbundet gjorde en imponerende jobb under streiken i KS, Oslo kommune og Spekter våren 2021, og vi går nå gjennom konfliktberedskapen for å være best mulig forberedt ved en eventuell konflikt denne våren, sier Mollestad.

Han er opptatt av god informasjon og gode diskusjoner internt.

– Den 7. februar samler vi våre tillitsvalgte til tariffkonferanse, og måneden etter arrangeres Unios inntektspolitiske konferanse. I tillegg har vi løpende diskusjoner i hovedstyret. Vi skal snu hver stein for å være best mulig forberedt til denne våren, og gi våre tillitsvalgte god informasjon underveis, avslutter Mollestad.

Tariffområder og frister

 • Forskerforbundet har medlemmer innenfor en rekke tariffområder: Staten, kommunene, Oslo kommune, Spekter, Virke, NHO, Samfunnsbedriftene og KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).
 • Flest medlemmer har Forskerforbundet innenfor statlig sektor (14 600), men vi har også ca 1600 medlemmer i Abelia/NHO, 1500 medlemmer i Spekter og 1200 i Virke. 
 • Tariff-våren starter alltid med forhandlingene innenfor det såkalte frontfaget, som tar utgangspunkt i Verksted-/Industrioverenskomsten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Fellesforbundet. Disse forhandlingene har i år frist 1. april. Den økonomiske rammen fra frontfaget danner et utgangspunkt for lønnsveksten i de øvrige tariffområdene.
 • 18. februar kommer de foreløpige tallene fra Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), endelig rapport kommer ca 30. mars. TBU beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge, og skal bidra til at partene i lønnsoppgjøret benytter samme tallgrunnlag i forhandlingene.
 • Lønnsoppgjørene starter i april:
  – Spekter 5. april.
  – Kommunal sektor (KS) 6. april.
  – Staten 20. april.
  – Oslo kommune 20. april.
 • Frist for forhandlingene er 30. april. Blir det ikke enighet går forhandlingene til mekling hos Riksmekleren.
 • Meklingsfristen er satt til 23. mai. Blir det ikke enighet i en eventuell mekling, ender oppgjøret i konflikt.
 • Virke HUK og KA forhandler når forannevnte oppgjør er sluttført.
 • Overenskomsten i Abelia forhandles høsten 2022.

artikkel oppdatert 15.02.2022

(Artikkel i Forskerforum 2/2022)