Satser på medlemskurs

Inntil nylig har Forskerforbundets kurs i all hovedsak rettet seg mot tillitsvalgte. Nå skal også ordinære medlemmer sikres et bedre kurstilbud.

Article Image

Forskerforbundets organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Hvert år arrangerer Forskerforbundet om lag 200 sentrale og lokale kurs. Kursene er en viktig og populær del av forbundets virksomhet, og det er ikke uvanlig med fulle kurs og lange ventelister. Kurstilbudet er i stor grad finansiert av de såkalte OU-midlene, som  kommer fra et nasjonalt fond som skal fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv. Disse midlene er forbeholdt tillitsvalgte. Men nå satser Forskerforbundet bredere.

– De siste månedene har vi utvidet kurstilbudet til våre ordinære medlemmer. Det gjør vi fordi vi tror det vil styrke organisasjonen, og fordi organisasjonen har bedt om det, sier organisasjonssjef Joar Flynn Jensen.

I en medlemsundersøkelse gjennomført i 2019 var en av tilbakemeldingene at medlemmene savnet kurs som var åpne for dem. Da Forskerforbundets Økonomiutvalg la fram sin rapport i 2020, var en av konklusjonene at medlemskurs «kan involvere medlemmer mer i forbundets fellesskap, bidra til å skape felles identitet og være relasjonsbyggende». Lokallagene støttet dette i høringsrunden. Nå følges dette opp i praksis.

– Vi tilbyr hovedsakelig kurs som tar opp problemstillinger knyttet til medlemmenes arbeidsrettslige forhold, men vi har også lettere kurs som memokurs eller faktaformidling. I tillegg kaster vi oss rundt hvis aktuelle temaer krever det. Så vil tiden vise hvordan tilbudet utvikler seg. Vi har foreløpig fått gode tilbakemeldinger på tilbudet, og opplever stor pågang, sier Flynn Jensen.

Han oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å spille inn ønsker og behov til kursavdelingen.

– Vi har i disse dager en uformell innspillsrunde på vår facebookside. Hvis ikke er det bare å ta kontakt med meg. Vi ønsker å skreddersy kurs rettet mot ulike medlemsgrupper, som ledere, stipendiater, postdoktorer og internasjonale forskere, og da er vi avhengig av innspill, understreker Flynn Jensen.

For dem som ikke har tid til å gå på kurs, finnes det et enda mer lavterskel alternativ på nett.

– Vi lager også korte informasjonsvideoer om viktige spørsmål, som en innføring i ferierettigheter og en innføring i norsk arbeidsliv for utenlandske arbeidstakere.

Medlemskurs i Forskerforbundet

Følgende kurs åpne for alle medlemmer er foreløpig planlagt gjennomført i mai:
Akademisk frihet og ytringsfrihet i akademia04.05.2021
Ferie og rettigheter – Alt om ferie og feriepenger07.05.2021
Postdoktor – kjenn dine rettigheter!07.05.2021
Stipendiat – kjenn dine rettigheter!12.05.2021
Alle medlemmer informeres om medlemskurstilbudet 2 til 3 ganger i semesteret gjennom et eget nyhetsbrev med kursinformasjon.

Se alle kursene vi tilbyr her