Rekordstor hjernekraft

Bidragene strømmer inn til Hjernekraftprisen 2020.
– Det er tøffere konkurranse enn noen gang, og det skyldes nokbåde økt prisbeløp og økt renommé, sier prisansvarlig Kari Folkenborg.

(Artikkel i Forskerforum 6/2020)

– Bare en uke etter kunngjøringen av årets pris hadde vi mottatt ti bidrag, og det strømmer på. Det har ikke skjedd før. Det forteller Kari Folkenborg, spesialrådgiver i Forskerforbundet og ansvarlig for arbeidet med Hjernekraftprisen, Forskerforbundets egen forskningspris.

– Det viser at Hjernekraftprisen har blitt en viktig pris for våre medlemmer. For det første er den blitt en tradisjon, i år deles den ut for åttende gang. For det andre doblet vi i fjor prisbeløpet til 200.000 kroner. Og for det tredje deles prisen ut på vårt Forskningspolitiske seminar, foran et stort publikum. Alt dette tror jeg har bidratt til å øke prisens renommé, sier Folkenborg.

Målet med prisen er å få løfte fram det viktige samfunnsoppdraget Forskerforbundets medlemmer utfører. Håpet er at prisen bidrar til å etablere en større forståelse for hvor viktig satsing på FoU og kunnskap er for samfunnet. Folkenborg forteller om mangfoldige og kreative bidrag.

– Prisen er ikke en tradisjonell forskningspris. Bidragene skal være korte og det legges stor vekt på fortellerglede og hvordan forskningen formidles til et allment publikum. Vi får inn filmer, lydklipp og tegneserier i tillegg til de mer tradisjonelle tekstbidragene. Spennet i tematikk er stort, fordi prisen samler forskere og kunnskapsarbeidere på tvers av fag og sektorer. Slik speiler prisen bredden i Forskerforbundets medlemsmasse, forklarer Folkenborg.

En rask titt på tidligere vinnerbidrag bekrefter dette. Her dukker titler som «Barn, botox, alkohol og gambling», «Superlarvene redder matavfallet», og «Historiske toll og anløpslister» opp. Og i år er det grunn til å vente seg rekordmange bidrag.

– Kanskje har denne spesielle våren gjort at noen har mer skrivetid enn normalt? Vi gleder oss i hvert fall veldig til juryarbeidet i høst, og håper at så mange som mulig sender inn bidrag før fristen 4. september, oppfordrer Kari Folkenborg.

Hjernekraftprisen

  • Startet som et produkt av Forskerforbundets Hjernekraftkampanje, men har nå status som et selvstendig prosjekt.
  • Har som formål å synliggjøre viktigheten av FoU-arbeid i samfunnet, både nasjonalt og globalt.
  • Alle medlemmer av Forskerforbundet kan sende inn bidrag, alene eller sammen med andre.
  • Utlyses denne våren for 8. gang.
  • Prisen er i år på totalt 200.000 kroner, og deles ut på Forskningspolitisk seminar 10. november.
  • Juryleder er tidligere forskningsminister Tora Aasland.
  • Bidrag sendes til innen 4. september.
  • Du finner mer info om prisen, og tidligere prisvinnere, på våre nettsider