Leter etter kandidater

Hvem bør styre Forskerforbundet de neste årene? Toril Ivarsøy leder valgkomiteen som leter etter de beste kandidatene til forbundets hovedstyre, og vil gjerne ha dine forslag.

(Artikkel i Forskerforum 8/2020)

Det er et puslespill å sette sammen et godt styre. Vi leter etter den rette helheten. Kjønn, landsdeler, institusjoner, stillingskategorier – vi vil gjerne ha et styre som gjenspeiler mangfoldet av kompetanse i medlemsmassen, sier en engasjert Toril Ivarsøy på telefon fra sin arbeidsplass ved Universitetet i Bergen.

Ivarsøy leder valgkomiteen som skal lete fram de beste kandidatene til Forskerforbundets neste hovedstyre, et arbeid som er godt i gang – til tross for visse startproblemer.

– Koronapandemien har gjort jobben vår vanskeligere. Vi ønsker jo å reise mye rundt, delta på møter og seminarer og speide etter kandidater. Slik ble det dessverre ikke. Vi vil være til stede både på Landsrådet i november og de ulike sektorseminarene som skal arrangeres i høst, selv om de blir digitale. Det er en fin anledning til å møte tillitsvalgte fra ulike sektorer, sier Ivarsøy.

Målet er å finne kandidater med relevant, og utfyllende, kompetanse.

– Noen kommer til oss med forslag til kandidater som har en veldig sterk faglig forskningskompetanse. Men vel så viktig er det at kandidatene har fagforeningskompetanse, styreerfaring eller erfaring med tariffarbeid. Eller erfaring fra andre organisasjoner, det være seg frivillige organisasjoner, idretten eller andre tillitsverv, understreker hun.

Valgkomiteen har sendt en henvendelse til alle lokallag og fagpolitiske foreninger og bedt om innspill. Og det er fortsatt mulig å kontakte komiteen – også for enkeltmedlemmer.

– Det er bare å ta kontakt. Vi vil veldig gjerne ha flere innspill. Legg ved en begrunnelse for hvorfor du mener dette er en god kandidat, og snakk gjerne med vedkommende på forhånd slik at vi vet at hun kan tenke seg å stille. Så blir det vår oppgave å intervjue aktuelle kandidater og finne den rette helheten, så vi kan legge fram en best mulig innstilling neste høst, avslutter valgkomiteens leder.

Valg i Forskerforbundet

  • Representantskapsmøtet er Forskerforbundets høyeste organ, og arrangeres hvert tredje år. På dette møtet velges forbundets hovedstyre og leder.
  • Representantskapsmøtet velger også en valgkomite, som har som oppgave å levere innstilling til hovedstyre for neste periode.
  • Dagens valgkomite ledes av Toril Ivarsøy (Universitetet i Bergen), og skal levere sin innstilling senest seks uker før representantskapsmøtet høsten 2021.
  • Foruten Ivarsøy består komiteen av Rolf Borgos (HINN), May-Britt Ellingsen (NORCE), Are Hugo Pripp (OUS) og Frode Sandvik (KODE).
  • Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne gode styrekandidater, og ønsker innspill fra lokallag og medlemmer.
  • Forslag til kandidater (med begrunnelse) kan sendes til