Lanserer 20-punktsliste mot midlertidighet

Bedre statistikk, mer langsiktig finansiering, endringer i lov og forskrift og bedre styringsdialog. Slik vil Forskerforbundet få ned den skyhøye bruken av midlertidige ansettelser i norsk forskning.

Bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren er svært høy. Blant vitenskapelig ansatte er 16 prosent midlertidig ansatt, mot rundt 9 prosent i arbeidslivet ellers. Snur vi på tallene er situasjonen enda tydeligere: Bare 53 prosent av de vitenskapelig ansatte i akademia er nemlig fast ansatt.

Skiftende regjeringer har forsøkt å gjøre noe med situasjonen, men lite har skjedd. Nå har Forskerforbundet lagt fram en liste med 20 tiltak for å bekjempe bruken av midlertidige ansettelser. Listen er levert til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, og til statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet Gunn Karin Gjul.

Borten Moe har tidligere lovet å få midlertidigheten i UH-sektoren ned på nivå med arbeidslivet ellers. Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind håper tiltakslisten vil hjelpe regjeringen å nå dette målet.

– Også forskere fortjener faste jobber. Det er helt uakseptabelt at bruken av midlertidige ansettelser er mye høyere på universiteter og høyskoler enn i resten av arbeidslivet. Det er det også bred politisk enighet om. Med denne tiltakslisten håper vi å gi regjeringen og institusjonene bedre verktøy i arbeidet for faste forskerjobber, sier Lind.

Hun er opptatt av at midlertidighetsproblematikken er sammensatt, og at ulike deler av problemet krever ulike løsninger.

– Midlertidigheten kommer i mange former. Noen vises i statistikken, andre ikke. Stadig flere er såkalt «faste midlertidige» prisgitt ekstern finansiering, andre ansettes unødvendig i åremål. Vi ser også at postdoktorordningen misbrukes, slik at det som egentlig er en kvalifiseringsstilling brukes til å bemanne løpende behov for forskerarbeidskraft. Hver av disse utfordringene krever sine målrettede tiltak, sier Lind.

Blant tiltakene Forskerforbundet foreslår, er:

Endret lovgivning

  • Endre forskriften om ansettelsesvilkår for å sikre at postdoktorstillingen kun brukes som en reell kvalifiseringsstilling.
  • Avskaff eller begrens adgangen til å ansette i åremål i undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet.
  • Revider forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med sikte på å skape gode og fleksible karriereløp

Mer langsiktig finansiering

  • Styrk basisbevilgningene til universiteter og høyskoler.
  • Sørg for at utlysningene gjennom Forskningsrådet også understøtter langsiktige og store satsinger. Instruer virksomhetene i at forskningsmidler fra departementet bevilget gjennom Forskningsrådet ikke skal anses som ekstern finansiering

Bedre statistikk

  • Etabler en kunnskapsdatabase for offentlig ansatte forskere i helseforetak og forskningsinstitutter tilsvarende statens Database for statistikk om høyere utdanning

Hele tiltakslisten kan leses her

(Artikkel i Forskerforum 5/2022)