Inviterer til diskusjon om akademisk ytringsfrihet

Krysspress og interessekonflikter. Forskerhets og tyskervitser. Hva er vilkårene for akademisk frihet i dag, og hva kan vi gjøre for å sikre en god ytringskultur i og rundt akademia?

Article Image

Det er temaet når Forskerforbundet 25. mars inviterer til et åpent frokostmøte om Kierulf-utvalgets rapport, og et påfølgende kursseminar om akademisk ytringsfrihet for Forskerforbundets medlemmer.

Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet, også kalt Kierulf-utvalget, ble nedsatt sommeren 2021 for å se på utfordringer knyttet til den akademiske ytringsfriheten – og foreslå tiltak for å styrke ytringsfrihetens vilkår. Gruppen består av Anine Kierulf (UiO/NIM, leder), Gunnar Bovim (NTNU), Saira Basit (Forsvarets høgskole), Sofie Høgestøl (UiO), Magnus Dybdahl (NSO) og Vidar Helgesen (Nobelstiftelsen i Stockholm), og skal levere sin rapport i mars i år.

Fredag 25. mars stiller Kierulf i panelet når Forskerforbundet inviterer til diskusjon om ekspertutvalgets konklusjoner og anbefalinger. Med seg har hun rektor Klaus Mohn (UiS), Helene Ingierd fra De nasjonale forskningsetiske komiteene, Forskerforbundets leder Guro Lind og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel.

Frokostmøtet varer fra 08.00–09.00 og kan strømmes via Forskerforbundets nettsider.

Etter denne paneldebatten fortsetter vi med et halvdags kursseminar om akademisk ytringsfrihet. Der vil historiker Fredrik Thue gi en historisk bakgrunn for den akademiske friheten i Norge, før en diskusjon om hindringer og muligheter i dagens forskningssystem. Dagen avsluttes med en sekvens om debatt- og ytringskulturen i akademia, der temaer som identitetspolitikk, akademisk ytringsansvar og konflikthåndtering diskuteres.

Akademisk frihet og ytringsfrihet i akademia

  • Frokostmøte og halvdags kursseminar fredag 25. mars.
  • Frokostmøtet 08–09 er åpent for alle.
  • Kursseminaret 09–12 er åpent for alle medlemmer i Forskerforbundet.
  • Påmelding skjer via Forskerforbundets nettsider.

(Artikkel i Forskerforum 3/2022)