Husk å nominere til Hjernekraftprisen!

Har du en kollega som har gjort en viktig innsats innen forskning eller annet kunnskapsarbeid? En som utmerker seg ved å bruke sin kompetanse til å forandre verden, markere seg i samfunnsdebatten, flytte forskningsfronten, videreutvikle undervisning, ta i bruk nye arbeidsformer eller formidle kunnskap på nye måter?

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

Du kan sørge for at hun eller han vinner Hjernekraftprisen på inntil 200.000 kroner – men da må du levere nominasjonen innen 8. september.

Gjennom Hjernekraftprisen vil vi synliggjøre det viktige arbeidet våre medlemmer gjør, og sette pris på medlemmer som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt et betydelig bidrag til samfunnet.

Kurator? Seniorforsker? Rådgiver? Arkivar? Førsteamanuensis? Ingeniør? Ernæringsfysiolog? Bibliotekar? Eller kanskje universitetslektor? Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere og alle medlemmer kan nomineres – uavhengig av arbeidsområde, stilling og arbeidssted.

Du finner mer informasjon om prisen på Forskerforbundets nettsider.

(Artikkel i Forskerforum 7/2023)