Det er vervetid!

Norge åpner opp igjen, studentene strømmer tilbake til campus, og mange nyansatte har sine første dager til stede på jobb. Dette er tiden for å verve nye medlemmer.

Article Image

Ina Halle-Knutzen, tillitsvalgt ved Interkommunalt arkiv på Kongsberg

Tips fra tre superververe

Tony Burner, tillitsvalgt ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jeg sørger for å presentere meg for nytilsatte, spørre dem om de er organisert og fortelle dem om Forskerforbundet dersom de ikke er organisert eller ønsker å bytte fagforening til oss som er den største fagforeninga ved USN. Jeg har også stand på campus en eller to ganger i året, hvor også studenter får informasjon og kan verves.

Ina Halle-Knutzen, tillitsvalgt ved Interkommunalt arkiv på Kongsberg

For å håndtere den økte arbeidsmengden har vi rekruttert mange nye medarbeidere på kort tid. Vi er nå ca. 40 ansatte. Jeg har informert alle nyansatte om muligheten til å bli en del av Forskerforbundets lokallag. Nyansatte har også fått informasjonsbrosjyren «Fagorganisasjonen for kunnskapsarbeidere i ABM-sektoren» som dere har utarbeidet. Forskerforbundets sekretariat kom også til Kongsberg og informerte om Forskerforbundet og det å være fagorganisert på et seminar vi arrangerte med kolleger fra Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og IKA Møre og Romsdal.

Brynjar Kulset, tillitsvalgt ved Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana

Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket har stor aktivitet og er derfor godt synlig blant ansatte både i Mo i Rana og i Oslo. Dette er kanskje den viktigste årsaken til at mange nyansatte melder seg inn. Noen kommer faktisk og banker på kontordøra mi og spør om de kan få være med. Jeg liker å ha kontakt med medlemmer og ansatte fra forskjellige fagmiljøer i NB, og kommer ofte i kontakt med nyansatte. For meg er det naturlig å spørre om de ønsker å bli med i Forskerforbundet og de fleste synes det er flott at de blir spurt.

Forskerforbundet nærmer seg 24.000 medlemmer, og både medlem nummer 24.000 og ververen vinner en flott elsykkel. Men det er bare én grunn til å verve nye medlemmer, forteller seniorrådgiver Synne Freberg, som jobber med rekruttering i Forskerforbundets sekretariat.

– Jo flere vi er, jo sterkere blir vi. Så enkelt er det. Både hvert enkelt lokallag og Forskerforbundet som organisasjon får større tyngde når flere blir med. Nye medlemmer øker muligheten for gjennomslag, sier hun.

En fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, viser at flere arbeidstakere nå er positive til å organisere seg. Freberg tror det har sammenheng med koronakrisen.

– Å være en del av et fagforbund lønner seg alltid, men viktigheten av å være fagorganisert blir ekstra tydelig når det dukker opp kriser. Med høyere arbeidsledighet og større usikkerhet, ser flere verdien av et fagforeningsmedlemskap. Så dette er en god anledning til å ta en prat med uorganiserte ansatte, understreker Freberg.

Hun minner om at det venter gavekort til alle som verver nye medlemmer, og at lokallagene kan henvende seg til Forskerforbundet sentralt for å bestille vervemateriell eller få hjelp til arrangementer.

– Vi har brosjyrer rettet mot ulike yrkesgrupper, profileringsartikler og gode tips og råd. Men det viktigste tipset er dette: Våg å spørre! Den viktigste grunnen til at noen er uorganiserte, er at de aldri har blitt spurt, avslutter hun.

(Artikkel i Forskerforum 8/2021)