Article Image

Olaf Bay Styrvold, mangeårig tillitsvalgt ved UiT Norges arktiske universitet

– Med Tillitsvalgtåret 2021 vil vi synliggjøre våre tillitsvalgte og den jobben de gjør for samfunnet vårt. Vi vil at de skal føle seg sett og være stolte av arbeidet sitt. Uten de tillitsvalgte ramler den norske modellen sammen.

Det sier seniorrådgiver Renate Storli i Forskerforbundet, ansvarlig for kampanjen Tillitsvalgtåret 2021. Gjennom året vil forbundet presentere tillitsvalgte, skape forståelse for tillitsvalgtrollen, bygge en enda bedre tillitsvalgtkultur i organisasjonen, og bidra til økt rekruttering av nye tillitsvalgte. En egen ressursside på nett, videoer, artikler og kurs er blant elementene i kampanjen. Blant annet vil erfarne tillitsvalgte dele sine tips og erfaringer med andre.

En av dem er Olaf Bay Styrvold, mangeårig tillitsvalgt ved Universitetet i Tromsø og en nestor i Forskerforbundet. Han er glad for å kunne bidra til kampanjen.
– Det er veldig positivt at dette temaet løftes. Ikke minst er jeg opptatt av at vi skal klare å rekruttere nye tillitsvalgte. Det er ikke alltid så lett, særlig ikke blant vitenskapelig ansatte som allerede må bruke fritiden sin for å få tid til forskning, sier Styrvold.

Selv om tillitsvalgtarbeid tar tid, er han tydelig på at man får mye igjen for arbeidet.
– Å være tillitsvalgt gir deg verdifull organisasjons- og ledelseserfaring. Du utvikler god rolleforståelse, og får trening i konfliktløsning. Du får tilgang til et kurstilbud du vil lære mye av. Og ikke minst møter du mange spennende mennesker underveis som du lærer av, sier Styrvold.

Nettopp denne erfaringsutvekslingen mellom tillitsvalgte er også Renate Storli opptatt av.
– Som følge av korona har kurstilbudet vårt i 2020 vært nesten heldigitalt. Da forsvinner dessverre de gode møteplassene mellom tillitsvalgte. Derfor har vi laget en facebookgruppe for tillitsvalgte, hvor man kan utveksle erfaringer og be om råd. Så får vi håpe de fysiske møteplassene kan tas i bruk igjen i løpet av våren, sier Storli.

(Artikkel i Forskerforum 1/2021)