Vinnere av Hjernekraftprisen 2016

Fire bidrag blir premiert med Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2016. Prisvinnerne er Paul Leer-Salvesen, Gyri Teien Haugland, Øyvind Kvalnes og Øivind Fjeld-Solberg.

Paul Egil Leer-Salvesen (Universitetet i Agder)

«Sorg og håp»

Bidraget handler om innsenderens erfaringer med tidligere forskningsarbeid på drapsdømte menn i fengsel. Leer-Salvesen evner å formidle et alvorlig tema og hvordan erfaringene er relevante i ulike tider og kontekster. Bidraget går inn i debatten om humanitære verdier.
Bidraget premieres med 30 000 kroner.

Les bidraget her (pdf)

Bidraget er også trykket som kronikk i Morgenbladet 20. januar 2017.

 

Gyri Teien Haugland (Universitetet i Bergen)

«Rognkjeksen er en superhelt, men klarer den å overvinne lakselusen?»

Bidraget omhandler bruk av rognkjeks til å fjerne lakselus på oppdrettslaks. Å overvinne lakselus er av stor betydning for en næring som har avgjørende betydning for norsk økonomi. Forfatteren klarer på en folkelig og levende måte å formidle innovasjon i praksis, rognkjeksens bruksområder og fordeler med å bruke rensefisk i stedet for andre mindre miljøvennlige metoder. Det redegjøres også for utfordringer knyttet til metoden. Bidraget premieres med 30 000 kroner.

Les bidraget her (pdf)

 

Øyvind Kvalnes (Handelshøyskolen BI)

«Filosofi for ingeniører»

Bidraget belyser et nytt og for mange ukjent perspektiv på et viktig ledd i en produksjonsprosess og gir en beskrivelse av filosofi som en praktisk disiplin som tas i bruk for å skape bevissthet om kvalitet i oljeproduksjonene.  I framstillingen er det et industrielt prosjekt som beskrives, men juryen mener beskrivelsen av metoder, utfordringer og viktigheten av tillit og medvirkning i alle produksjonsledd har relevans for de fleste arbeidsorganisasjoner. Bidraget betraktes som et fint tilskudd til debatten om ytringsfrihet og den enkeltes ansvar i produksjonsprosesser. Bidraget premieres med 20 000 kroner.

Les bidraget her (pdf)

 

Øivind Fjeld-Solberg (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

«Forskningens og utviklingsarbeidets uransakelige veier...»

Bidragsyteren tar oss med inn i forskningsprosesser som starter med 22. juli og som slutter med flyktningers psykiske helse. Bidraget gir et godt bilde av hvordan forskningsprosessen utarter seg for mange. Historien om hvordan forskere finner sammen i prosjekter som omhandler tema som glir over i hverandre, er fint fortalt og forfatteren evner å formidle både intensjoner og handlinger i forskningsprosessen. Forfatteren går over i et aksjonsmodus i beskrivelsen av forløpet i prosjektet og argumenterer godt for dette. Bidraget premieres med 20 000 kroner.

Les bidraget her (pdf)

Hjernekraftprisen 2016
Hjernekraftprisen 2016