Vinnere av Hjernekraftprisen 2013

Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2013 er tildelt Åsmund Husabø Eikenes, Carol Holm-Hansen og Frode Ernst Haverkamp.

– Mottakerne får prisen for sin evne til å formidle sammenhengen mellom kunnskap, forskning og samfunnsnytte. Prisvinnernes bidrag utmerket seg med å være korte, men samtidig forståelige og med tydelig innhold, sier Tora Aasland, leder av juryen.

Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets Hjernekraftverk-kampanje. Kampanjen har som formål å synliggjøre den betydningen FoU og kunnskapsutvikling har for vår framtid, både innen velferd, næringsliv og samfunnsutvikling. Prisen skal øke forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av FoU og kunnskap.

Blant mange gode bidrag ble disse tre plukket ut som vinnere:

Åsmund Husabø Eikenes, Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet

Celledelingen hos bananfluen

Juryens begrunnelse: Ved hjelp av få ord viser Eikenes sammenhengen mellom nysgjerrighetsdrevet forskning og samfunnsnytte. Celledelingen hos bananfluen kan ikke overføres til menneske, noe som gjør de fleste til et stort spørsmålstegn når Eikenes forteller om jobben sin. Men det er før han forklarer om hvordan kunnskap oppstår. Han viser hvordan grunnforskningens oppgave er å finne fram detaljrikdommen i naturen. Svarene kan andre bruke til å finne fram nye mirakelkurer.

Les bidraget her

Carol Holm-Hansen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for smittevern

Hurtigtest for tuberkulose

Juryens begrunnelse: Holm-Hansen får prisen for god kommunikasjon gjennom effektiv bruk av fakta. Med enkle beskrivelser av helsevesenet i fattige land viser hun betydningen av utvikling av raskere tester for tuberkulosesmitte. Hurtigtesten for tuberkulose kan redusere ventetiden med opp til 80 prosent. Den vil gi tidligere behandling, begrenset smittefare og sparte liv.  Så enkelt og konkret viser Holm-Hansen fram verdien i sitt arbeid.

Les bidraget her

Frode Ernst Haverkamp, Nasjonalmuseet, Avdeling for eldre og moderne kunst

Åpning mot det hellige

Juryens begrunnelse: Haverkamp får prisen for sin lett tilgjengelige og nyskapende kunnskapsformidling gjennom kunstutstillingen «Åpning mot det hellige». Utstillingen kombinerte tekst, film og bilde og gav et bredt publikum innsikt i et ellers vanskelig tilgjengelig nybrottsarbeid i nederlandsk kunst fra 1400- og 1500-tallet.

Les bidraget her

Om Hjernekraftprisen:

  • Prisen skal fremme norsk hjernekraft og forståelsen for den samfunnsmessige betydningen av investering i FoU og kunnskap.
  • Mottakere av prisen skal være medlemmer av Forskerforbundet som evner å formidle betydningen av egen eller andres FoU-aktivitet.
  • Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, originalitet og formidlingsglede samt om bidraget kommuniseres bra til et allment publikum.
  • Det er avsatt 100 000 kroner til prisen som juryen fordeler blant de tre beste tekstene.

Juryen for Hjernekraftprisen 2013 har bestått av:

  • Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland og tidligere statsråd for høyere utdanning og forskning
  • Ola Magnussen Rydje, leder Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Marit Karine Slotnæs, debattredaktør Morgenbladet
  • Petter Aaslestad, leder Forskerforbundet og professor i litteraturvitenskap ved NTNU
Hjernekraftprisen 2013
Hjernekraftprisen 2013