Dette er vinnerne av Hjernekraftprisen 2016

– Spennvidden blant bidragene var stor, men felles for vinnerne var engasjerende og tankevekkende formidling, sier juryleder Tora Aasland. Den offisielle prisutdelingen fant sted 25. januar.

Article Image

Fra prisutdelingen i Forskerforbundets lokaler. F.v.: Paul Egil Leer-Salvesen, Gyri Teien Haugland, Tora Aasland (juryleder), Øyvind Kvalnes og Øivind Fjeld-Solberg. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Juryen, bestående av leder Tora Aasland (tidligere forskningsminister), Marit K. Slotnæs (debattredaktør i Morgenbladet), Marianne Andenæs (leder i Norsk studentorganisasjon) og Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet), har nå kåret vinnerne av Hjernekraftprisen 2016.

Paul Egil Leer-Salvesen (Universitetet i Agder) og Gyri Teien Haugland (Universitetet i Bergen) deler førsteplassen med 30.000 kroner hver, mens Øyvind Kvalnes (BI) og Øivind Fjeld-Solberg (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) deler andreplassen og får 20.000 kroner hver.

Dette er juryens begrunnelse: 

Paul Egil Leer-Salvesen (Universitetet i Agder) med bidraget «Sorg og håp», tildeles 30 000 kroner.
Bidraget handler om innsenderens erfaringer med tidligere forskningsarbeid på drapsdømte menn i fengsel. Leer-Salvesen evner å formidle et alvorlig tema og hvordan erfaringene er relevante i ulike tider og kontekster. Bidraget går inn i debatten om humanitære verdier.

Paul Egil Leer Salvesen

Paul Egil Leer-Salvesen er professor dr. philos ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Foto: Universitetet i Agder

Gyri Teien Haugland (Universitetet i Bergen) med bidraget «Rognkjeksen er en superhelt, men klarer den å overvinne lakselusen?», tildeles 30 000 kroner.
Bidraget omhandler bruk av rognkjeks til å fjerne lakselus på oppdrettslaks. Å overvinne lakselus er av stor betydning for en næring som har avgjørende betydning for norsk økonomi. Forfatteren klarer på en folkelig og levende måte å formidle innovasjon i praksis, rognkjeksens bruksområder og fordeler med å bruke rensefisk i stedet for andre mindre miljøvennlige metoder. Det redegjøres også for utfordringer knyttet til metoden.

Gyri Teien Haugand

Gyri Teien Haugland forsker på fiskehelse ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Øyvind Kvalnes (Handelshøyskolen BI) med bidraget «Filosofi for ingeniører», tildeles 20 000 kroner.
Bidraget belyser et nytt og for mange ukjent perspektiv på et viktig ledd i en produksjonsprosess og gir en beskrivelse av filosofi som en praktisk disiplin som tas i bruk for å skape bevissthet om kvalitet i oljeproduksjonene.  I framstillingen er det et industrielt prosjekt som beskrives, men juryen mener beskrivelsen av metoder, utfordringer og viktigheten av tillit og medvirkning i alle produksjonsledd har relevans for de fleste arbeidsorganisasjoner. Bidraget betraktes som et fint tilskudd til debatten om ytringsfrihet og den enkeltes ansvar i produksjonsprosesser.

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er filosof og professor ved Handelshøyskolen BI. Han underviser og forsker i etikk, ledelse og vilkårene for godt samarbeid.

Øivind Fjeld-Solberg (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) med bidraget «Forskningens og utviklingsarbeidets uransakelige veier…», tildeles 20 000 kroner.
Bidragsyteren tar oss med inn i forskningsprosesser som starter med 22. juli og som slutter med flyktningers psykiske helse. Bidraget gir et godt bilde av hvordan forskningsprosessen utarter seg for mange. Historien om hvordan forskere finner sammen i prosjekter som omhandler tema som glir over i hverandre, er fint fortalt og forfatteren evner å formidle både intensjoner og handlinger i forskningsprosessen. Forfatteren går over i et aksjonsmodus i beskrivelsen av forløpet i prosjektet og argumenterer godt for dette.

Øivind Fjeld-Solberg

Øivind Fjeld-Solberg er psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk», og skal vise fram det viktige forsknings-  og utviklingsarbeidet medlemmene av Forskerforbundet gjør. Prisen deles i år ut for fjerde gang.