Vinnere av Hjernekraftprisen 2018

Vinnere av Hjernekraftprisen for 2018 er Petter Bergerud, Universitetet i Bergen, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Framtidens brobyggere», og Ikram Belghit og Nina Sylvia Liland, Havforskningsinstituttet, som tildeles 100 000 kroner for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

Tora Aasland, Nina S. Liland og Petter Bergerud

Tora Aasland, Nina S. Liland og Petter Bergerud. Foto: Forskerforum

Se opptak av prisutdelingen på YouTube

Vinnerbidragene og juryens begrunnelse:

Petter Bergerud, Universitetet i Bergen

«Framtidens brobyggere»

Bidraget omhandler hvordan treverk kan brukes i ulike konstruksjoner. Dette gjøres ved å bruke lærdom fra vikingetiden og kombinere det med ny kunnskap om cellestruktur og andre naturkrefter. Juryen mener det skriftlige bidraget beskriver et spennende prosjekt og at det peker seg ut ved å trekke linjer mellom fortid og nåtid på en original og inspirerende måte. Prosjektet spenner over flere fagfelt og fagtradisjoner, som naturfag, arkitektur og ingeniørfag. Ved å bruke tremateriale til å bygge ulike gitterkonstruksjoner, viser de hvordan kreftene i naturen virker og utfordres. I eksperimentet, som er en del av prosjektet, er det et prinsipp å involvere den oppvoksende generasjon. Tittelen «Framtidens brobyggere» peker på hvordan ungdommene klarer å skape noe unikt sammen. I prosjektet utfordres fysikkens lover, men det skapes også samhold og fellesskap. I tillegg får ungdommene praktisk erfaring med trematerialet, samt verdifull mestringsfølelse.

Bidraget er et innspill i bevisstgjøringen av arbeidet med FNs bærekraftsmål, ved å bruke tre som er en fornybar ressurs. Dette eksperimentelle prosjektet der samhold, fellesskap og formidlingsglede er kjerneelementer, eksporteres nå til resten av verden. Framtidens brobyggere er dermed et eksempel på hvordan verden fungerer, og hvordan en kan klare å bygge noe sammen.

Les bidraget (pdf)

Petter Bergerud

Professor ved Universitetet i Bergen, vinner av Hjernekraftprisen 2018 for bidraget «Framtidens brobyggere».

Ikram Belghit og Nina S. Liland, Havforskningsinstituttet

«Superlarvene redder matavfallet»

Bidraget er en mini-dokumentar, laget spesielt for Hjernekraftprisen. Målsettingen med prosjektet er å redusere mengden matsøppel og samtidig bidra til proteinrik føde for fisk og mennesker. Filmen handler om bruk av larver til å redusere mengden matsøppel og viser hvilken funksjon disse larvene har i en sirkulær økonomi. Prosjektet viser hvordan vi på nye og innovative måter vil kunne endre våre matvaner, lokalt og globalt.

Larvene, som omtales som «superlarver», brukes i produksjon av fiskefor og som proteintilskudd for mennesker, etter at de har fortært matavfall. Juryen mener bidraget har gode kvaliteter, og at helt sentrale temaer og utfordringer i vår tid er formidlet med glede, kreativitet og gode pedagogiske evner. Prosjektet viser hvordan forskningen bidrar til, og er en forutsetning for, oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Se filmen på YouTube

Ikram Belghit

Forsker ved Havforskningsinstituttet, vinner av Hjernekraftprisen 2018 for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

Nina S. Liland

Forsker ved Havforskningsinstituttet, vinner av Hjernekraftprisen 2018 for bidraget «Superlarvene redder matavfallet».

I tillegg til pengepremien får prisvinnerne et diplom utformet av illustratøren Lars Fiske

hjernekraftprisen_2018.jpg
Hjernekraftprisen 2018