Forskerforbundets hjernekraftpris 2024

Forskerforbundets hjernekraftpris tildeles et eller flere medlemmer av Forskerforbundet som gjennom sitt kunnskapsarbeid har gitt viktige bidrag til samfunnet. Fristen for nominering av kandidater er 1. september 2024.

Article Image

Illustrasjon: Lars Fiske

Har du en kollega som har gjort en viktig innsats innen forskning eller annet kunnskapsarbeid? En som utmerker seg ved å bruke sin kompetanse til å forandre verden, markere seg i samfunnsdebatten, flytte forskningsfronten, videreutvikle undervisning, ta i bruk nye arbeidsformer eller formidle kunnskap på nye måter?

 

Forskerforbundets 25 000 medlemmer bruker hver dag sin hjernekraft til å gjøre samfunnet litt bedre. Deres kunnskap, kompetanse og innsats er viktig på arbeidsplassen og for samfunnet. De finnes på universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene, sykehusene, i offentlig forvaltning, i næringslivet og ved museer, arkiv og bibliotek. De representerer et viktig kunnskapsmangfold som på ulike måter utvikler samfunnet vårt. Med Forskerforbundets hjernekraftpris vil vi sette pris på deres innsats, og vise fram den viktige jobben våre medlemmer gjør.

Er du kurator? professor? seniorforsker? rådgiver? arkivar? førsteamanuensis? ingeniør? arkeolog? ernæringsfysiolog? bibliotekar eller universitetslektor? Alle medlemmer av Forskerforbundet kan nominere og alle medlemmer kan nomineres – uavhengig av arbeidsområde, stilling og arbeidssted. Du kan også nominere deg selv.

 

Den nominerte skal være en person som har gitt samfunnet betydelige bidrag gjennom sitt kunnskapsarbeid. Det kan være et forskningsprosjekt, en utstilling, en innovasjon, et arkiv, et undervisningsopplegg, nyskapende publikumsformidling, bidrag til samfunnsdebatten eller et annet samfunnsnyttig bidrag. Den nominerte bør svare til ett eller flere av kriteriene.

Forskerforbundets hjernekraftpris er på til sammen 200 000 kroner, og fordeles på én eller flere vinnere. Vinneren(e) får også et diplom utformet spesielt til dette formålet av kunstneren Lars Fiske. En komité innstiller inntil fem nominerte som mulig vinner av Forskerforbundets hjernekraftpris. Vinner kåres av Forskerforbundets hovedstyre 10. oktober. Prisen deles ut på Forskningspolitisk seminar 5. november 2024.


Frist for nominering av kandidater er 1. september 2024. 


KRITERIER FOR FORSKERFORBUNDETS HJERNEKRAFTPRIS

Følgende krav gjelder for nominering: 

 • Alle som er medlemmer av Forskerforbundet kan nomineres. 
 • Du kan nominere deg selv, en kollega eller noen du kjenner som svarer til ett eller flere av kriteriene i vurderingen.
 • Prisen blir normalt gitt til én mottaker, men den kan også gis til en gruppe som har samarbeidet om et felles prosjekt.
 • Forskerforbundets hjernekraftpris er personlig og det settes ikke krav til bruk av midlene. 

Forslag til kandidater skal begrunnes med en kort tekst på inntil 1000 ord:

 • Teksten må inneholde kandidatens navn og institusjonstilknytning, samt en begrunnelse for hvorfor kandidaten er aktuell for prisen. 
 • Teksten kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Den kan også skrives på samisk, forutsatt at en oversettelse på norsk eller engelsk vedlegges. 
 • Begrunnelsen vil være avgjørende for vurderingen av kandidaten.
 • Vedlegg vil ikke tas hensyn til. 
 • Nominasjonen må være skriftlig. Det kan ikke sendes inn audiovisuelle bidrag som videoer, medieoppslag, radiointervju eller lignende. 
 • Nominasjonen sendes til hjernekraft@forskerforbundet.no innen 1. september 2024.

Følgende kriterier er viktig i vurderingen: 

 • Kandidaten har gitt et betydelig bidrag innenfor forskning og/eller kunnskapsarbeid. 
 • Kandidaten har gjennom sin miljøskapende og kunnskapsfremmende innsats hatt en særlig betydning på arbeidsplassen og/eller i eget fagmiljø.
 • Kandidaten viser en særlig evne til engasjement og har bidratt til nyskaping innenfor sitt felt.
 • Kandidaten utmerker seg med allsidighet og/eller nytenking i kommunikasjon og uttrykksformer.

Kandidatene vil vurderes av en komité, som innstiller inntil fem mulige vinnere.
Vinner kåres av forbundets hovedstyre. 

Innstillingskomiteen består av: 

 • Kristin Dæhli (leder), tidligere hovedtillitsvalgt ved NTNU, nestleder i Forskerforbundet 2019–2021
 • Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI
 • Elisabeth Solvang Koren, avdelingsdirektør og førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum 
 • Aksel Kjær Vidnes, ansvarlig redaktør for forskning.no