Forskningspolitisk seminar 12. november 2019

Program og praktisk informasjon

Del 1 (kl. 10:00–12:00)

Del 2 (kl. 12:45–15:00)