Forskningspolitisk seminar 2012

Tirsdag 6. november innledet kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar "Forskning for fremtiden". På talerstolen begrunnet hun behovet for en nasjonal langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Hun tok også opp spørsmål om utdanningskvalitet, deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer og profilering og mangfold i sektoren.

Forskningspolitisk seminar ble arrangert tirsdag 6. november 2012 på Hotel Bristol i Oslo. Temaet for årets seminar var "Forskning for fremtiden – stortingsvalg 2013", og seminaret samlet over 200 deltakere fra utdannings- og forskningssektoren.

Her kan du lese innleggene fra seminaret:

Program for seminaret (pdf)

Statsråd Kristin Halvorsen, Kunnskapsdepartementet:
Regjeringens vitenskapspolitikk

Sveinung Skule, direktør NIFU:
Forskningspolitiske utfordringer (pdf)

Torger Reve, professor ved BI:
Forskning og kunnskap som grunnlag for fremtidens næringsliv (pdf)

Nils Chr. Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi:
Grunnforskning som forutsetning for innovasjon (pdf)