Forskningspolitisk seminar 2006

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar "Strukturreformer nok en gang?" samlet over 300 deltakere på Hotel Bristol tirsdag 7. november 2006.

Professor Steinar Stjernø, som leder det offentlige utvalget som utreder høyere utdanning, var en av innlederne. Her kan du lese innleggene som ble holdt på seminaret.

Program for seminaret

Innlegg:

Øystein Djupedal: 
Høyere utdanning og forskning – aktuelle utfordringer

Steinar Stjernø: 
Høyere utdanning – hva nå? (pdf)

Jarle Aarbakke: 
Nytt utvalg for høyere utdanning – hvorfor? Og hva skjer i Nord-Norge? (pdf)

Katherine Richardson: 
Hva skjer i Danmark – storuniversiteter og fusjon med forskningsinstitutter? (pdf)

Mogens Ole Madsen: 
Hva skjer i Danmark – storuniversiteter og fusjon med forskningsinstitutter? (pdf)

Tron Wigeland Nilsen: 
Reformer i museumssektoren – konsekvenser for museenes faglige virksomhet (pdf)

Ingjald Ørbeck Sørheim: 
Oppsummering og tilbakeblikk (pdf)