«Har vi råd til å forske? Har vi råd til å la være?»

Her kan du se Forskningspolitisk seminar 2022 i opptak.

Forskningspolitisk seminar 8. november 2022