Forskningspolitisk seminar 2022

Har vi råd til å forske? Har vi råd til å la være?
Vi arrangerte Forskningspolitisk seminar tirsdag 8. november 2022 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Her kan du se opptak av seminaret.

Article Image

(Illustrasjon: Lars Fiske)

Har vi råd til å forske? Har vi råd til å la være?

Våren 2022 har krisen i Forskningsrådet og kutt i bevilgningene til forskning preget den forskningspolitiske debatten. Nylig har regjeringen Støre lagt fram et stramt budsjett.

Fortsatt er alle enige om at forskning er avgjørende for å  løse de store samfunnsutfordringene. Samtidig er det mye som tyder på kamp om hver krone i statsbudsjettene framover.

Vi spør:

  • Taper forskning i denne kampen?
  • Hva er egentlig status for norsk forskningsfinansiering?
  • Hvordan sikrer vi at ressursene til forskning brukes best mulig?
  • Hvem skal gjøre prioriteringene? Og finner vi svarene i ny langtidsplan?

På seminaret presenterer NIFU en rykende fersk analyse av statsbudsjettet. Forskerforbundet presenterer funn fra vår medlemsundersøkelse om forskeryrkets attraktivitet. Sammen med sentrale aktører i norsk forskning og høyere utdanning inviterer vi til debatt.

Innledere_fpolsem2022.jpg

Du møter blant andre forskningsleder Espen Solberg (NIFU), leder Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet), rektor Svein Stølen (UiO), direktør Kristin Halvorsen (Cicero), viseadministrerende direktør Kyrre Lekve (Simula Research Laboratory) og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

 

#forskpol22