Scholars at Risk

Forskerforbundet er støttemedlem i nettverket Scholars at Risk (SAR) etter vedtak i Hovedstyret i mai 2016.

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av over 500 høyere utdanningsinstitusjoner i ca 40 land. En av kjerneoppgavene er å tilby et gjesteopphold i trygge omgivelser til utsatte og truede forskere.

SAR

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk bestående av institusjoner for høyere utdanning som har til oppgave å fremme akademisk frihet og å forsvare forskeres menneskerettigheter verden over.

Formålet for SAR er å styrke grunnleggende menneskerettigheter og akademisk frihet for forskere og andre medlemmer i det globale akademiske samfunnet.

SAR har hovedkvarter i New York, og i SAR Norge har de norske medlemsinstitusjonene et forum for å diskutere tiltak og aktiviteter.

En viktig side ved SARs arbeid er å gi et fristed til forskere og intellektuelle som er utsatt for trusler i sine hjemland ved å tilby dem midlertidige stillinger e.l. Slik kan forskerne fortsette sitt arbeid, og samtidig bidra i vertsinstitusjonens forskning, utdanning og andre aktiviteter.

SAR bidrar også med informasjon og arrangementer, med å organisere forelesningsturneer, lage kampanjer for fengslede forskere og utføre forskning om akademisk frihet.

Mer informasjon

Scholars at Risk

Get Involved – slik fungerer SAR

Scholars at Risk – Norge

Følg SAR Norge på Facebook