Rundet 24 000 medlemmer

Forskerforbundet passerte denne uken 24 000 medlemmer, og delte ut el-sykler til to heldige vinnere av årets vervekampanje. Niklas Wickander og Sigrid Trier Kjær jobber ved Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU på Ås.

Article Image

Fra venstre: Ragnar Øygard fra Forskerforbundet NMBU, verver Sigrid Trier Kjær, og medlem nummer 24 000 Niklas Wickander

Forskerforbundet er i vekst, og passerte denne uken 24 000 medlemmer. Det markerer også slutten på årets vervekampanje – der både ververen og medlemmet får hver sin flotte el-sykkel. Begge de to vinnerne har utenlandsk statsborgerskap, og det illustrerer en utvikling der en stadig økende andel av medlemmene har utenlandsk bakgrunn.

Niklas Wickander ble medlem nummer 24 000. Svensken startet som stipendiat 1. september, og er helt ny på Ås. Han skriver doktorgrad om "soil-plant interactions in tropical grasslands", og jobber mye med etiopisk jordbruk.

– Jeg er kjempefornøyd med å vinne en el-sykkel – det var veldig uventet! Jeg valgte å melde meg inn fordi Forskerforbundet så bra ut. Det er mange medlemmer her ved NMBU, og mange som står bak stipendiatene og påvirker, og sørger for at vi får bedre arbeidsforhold, forteller han.

Wickander ble vervet av Sigrid Trier Kjær, som har deltidsstilling som avdelingsingenør på jordbiologilaboratoriet på MINA, og i tillegg har en 60-prosentstilling ved UiO som forsker. Sigrid er dansk, bor i Oslo, og forteller at hun i dag skal teste om det er mulig å ta el-sykkelen fra Ås til Oslo. 

– Jeg ble medlem av Forskerforbundet fordi de hjalp meg da jeg skulle ha en deltidsstilling, og jeg var litt dårlig stilt med tanke på rettigheter. Jeg fikk hjelp av forbundet til å finne ut hvordan jeg kunne få de beste vilkårene i en tidsbegrenset deltidsstilling. Så jeg har vært veldig fornøyd!, forteller hun.

Ragnar Øygard, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved NMBU, gratulerte vinnerne og overrakte syklene på vegne av Forskerforbundet.