Forskerforbundets medlem nr 15 000

Forskerforbundet har nå passert 15 000 medlemmer. Dette ble markert ved overrekkelse av en premie i form av en Tivoli radio til medlem nr 15 000, Marit Stranden (31), som meldte seg inn i Forskerforbundet 21. juni.

Medlem_15000_2.jpg
Marit Stranden gratuleres av Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen

Marit Stranden er forsker ved Institutt for biologi, NTNU og sier at hun ønsker å være medlem av en fagforening som ikke bare er opptatt av lønns- og arbeidsspørsmål, men også forskningspolitikk generelt og mer midler til forskning spesielt.

Hun ble vervet av professor Hanna Mustaparta, som også vil motta en Tivoli radio.

Forskerforbundet gratulerer!